Prezydent: Stacji roweru miejskiego nie ma na lewym brzegu Wisły ze względów bezpieczeństwa

ADVERTISEMENT

Mieszkańcy osiedla Radziwie spotkali się z prezydentem Andrzejem Nowakowskim. Poruszono temat inwestycji na osiedlu, szczególnie żywa dyskusja toczyła się na temat gazyfikacji.

14 marca mieszkańcy osiedla Radziwie spotkali się z prezydentem Płocka. Andrzej Nowakowski rozpoczął od pochwalenia się rosnącym budżetem miasta i zrealizowanymi inwestycjami, również z obszaru Radziwia. Przytoczył liczby, zgodnie z którymi budżet Płocka od 2011 roku, gdy wynosił 659 mln zł, urósł o prawie 400 milionów, osiągając pułap powyżej miliarda złotych. Jak w tej perspektywie kształtują się inwestycje na osiedlu Radziwie?

Pierwsze wymienione inwestycje mają raczej umowny związek z osiedlem Radziwie. Jako pierwszą prezydent wymienił obwodnicę Płocka. Andrzej Nowakowski mówił także o nowym nabrzeżu, które znajduje się po przeciwnej stronie Wisły i o nowych autobusach Komunikacji Miejskiej, z których mieszkańcy Radziwia mogą być tak samo zadowoleni, jak reszta mieszkańców Płocka, których będzie stać na jeżdżenie nimi.

PowiązaneTematy

Wzrosną ceny biletów Komunikacji Miejskiej w Płocku. Dlaczego?

Prezydent mocniej pochylił się nad tematem Płockiego Roweru Miejskiego. Andrzej Nowakowski zaznaczył, że stacje rowerów nie znalazły się po tej stronie Wisły ze względów bezpieczeństwa.

– Ani w  Imielnicy, ani na Radziwiu nie chciałem, żeby powstały stacje roweru miejskiego ze względów bezpieczeństwa. Rower miejski uruchomiony w wakacje ubiegłego roku sprawił, że rowerzystów nagle w mieście przybyło. I to bardzo dużo, zwłaszcza w centrum miasta, wzdłuż głównej linii komunikacyjnej – wyjaśniał prezydent.

Tłumaczył, że z powodu „wąskiego gardła” jakim jest stary most, nie można było pozwolić na zwiększenie ruchu rowerowego z jednej strony Wisły na drugą. Prezydent argumentował to faktem, że wspomniany most nie jest przystosowany do obsługi ruchu rowerowego, a szczególnie dzieciom trudno byłoby zakazać poruszanie się przez niego rowerem.

Wśród zrealizowanych inwestycji dla mieszkańców Radziwia, prezydent wymieniał natomiast nowe ścieżki rowerowe, Orlik przy SP nr 5, skwer przy ul. Popłacińskiej, plac zabaw przy ul. Krakówka, nowy budynek straży pożarnej i kompleks sportowy przy ul. Teligi.

Nie zabrakło też zapowiedzi na przyszłość – prezydent obiecał:

  • budowę i wymianę sieci wodociągowej,
  • rozbudowę ul. Krakówka, obejmującą wykonanie rowu odprowadzającego deszczówkę, budowę zbiornika retencyjnego i sięgacza ul. Krakówka do obsługi wspomnianego zbiornika,
  • budowę ul. Zielonej na odcinku od Zielonej-głównej do ul. Tartacznej.

Dodatkowo w tym roku mają być zrealizowane inwestycje na ul. Strażackiej i placu Mościckiego. Prezydent zaznaczył, że w przypadku wspomnianego placu urząd ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o wykładanie go kostką lub zabetonowanie, gdyż pieniądze, jakie udało się pozyskać na tę inwestycję, są przeznaczone z myślą o rozwoju terenów zielonych.

Gaz na Radziwiu za rok albo za parę lat – wszystko zależy od prezydenta

Poruszono także prawdopodobnie najbardziej angażujący mieszkańców osiedla Radziwie temat, czyli gazyfikację. Prezydent wydał decyzję odmowną decyzję na lokalizację sieci gazowej, co argumentował groźbą utraty gwarancji na ulice, które zostały w ostatnim czasie wykonane.

Radna Teresa Kijek zainteresowana tematem zwróciła uwagę, że taka decyzja spowoduje, iż gazyfikacja osiedla Radziwie zostanie przesunięta o parę lat w sytuacji, gdy mogłaby zostać rozpoczęta już w przyszłym roku. Jak zaznaczyła, już w tym roku gazociąg ma dotrzeć do granic gminy i jest możliwość, by w przyszłym roku rozpoczęła się gazyfikacja na osiedlu Radziwie.

Reprezentująca osiedle radna podkreśliła, że problem, który zauważyły władze miasta, można rozwiązać w prosty sposób, dodając do decyzji o pozwoleniu na lokalizację instalacji gazowej warunek, że ulice objęte gwarancją zostaną zrealizowane dopiero po jej upłynięciu.

Co ciekawe urząd wydał decyzję odmowną na lokalizację sieci gazowej na ulicach objętych gwarancją, pomimo że firma w prośbie o zgodę na lokalizację zaznaczyła, że prace budowlane związane z gazyfikacją na ulicach objętych gwarancją rozpocznie dopiero po jej zakończeniu. Co więcej, z dokumentu przytoczonego przez Teresę Kijek wynika, że firma poprosiła miasto o wskazanie ulic, które taką gwarancją są objęte.

Prezydent na spotkaniu odpowiedział, że jeszcze raz pochyli się nad sprawą i ją rozpatrzy.

Remont starego mostu

Drugim tematem szeroko omówionym podczas spotkania był zbliżający się remont Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Mieszkańcy wyrazili swoje wątpliwości co do możliwości komunikacji z resztą Płocka w momencie, gdy most zostanie zamknięty dla ruchu samochodowego i pieszego.

Jak się okazało, prezydent nie wiedział, że mieszkańcy zgłaszali już poprzez radnych pomysł uruchomienia przejazdów kolejowych z Radziwia do centrum miasta, jednak przyznał, że jest to dobry pomysł. Stanowczo natomiast została odrzucona propozycja budowy mostu pontonowego z powodu istnienia w naszym mieście drugiego mostu.

Jak oceniają spotkanie prezydenta płocka z mieszkańcami osiedla Radni Miasta Płocka, pochodzący z Radziwia?

Tomasz Kominek

– Naszym zwyczajem jest organizacja raz w roku spotkania mieszkańców Osiedla Radziwie z Prezydentem Miasta Płocka. Zawsze na tych spotkaniach mamy dużo osób i gorące tematy, tym razem było podobnie. Sporo się dzieje na osiedlu, więc i pytań jest mnóstwo. Wspólnie omówiliśmy budżet na 2019 rok i perspektywę kolejnych lat. Cieszę się, że mieszkańcy rzeczowo i kulturalnie dyskutowali z prezydentem. Warto dodać, że jako płocki radny, co miesiąc mam dyżur w Szkole Podstawowej nr 5, podczas którego wszyscy mieszkańcy mogą zgłaszać się do mnie ze swoimi sprawami. Ponadto, jestem dostępny całą dobę pod numerem telefonu i na portalach społecznościowych. Staram się na co dzień rozwiązywać trudne sprawy – komentował radny Tomasz Kominek.

Teresa Kijek

– Biorąc pod uwagę frekwencję mieszkańców na spotkaniu i czynny udział w dyskusji, uważam, że potrzebna jest taka bezpośrednia komunikacja mieszkańców z prezydentem. Dzięki takiemu spotkaniu mieliśmy możliwość zgłaszania swoich uwag czy problemów związanych z funkcjonowaniem osiedla. Dla nas, mieszkańców, ważne jest to, że otrzymaliśmy od prezydenta zapewnienie o podjętych działaniach w celu pozyskania zewnętrznych środków finansowych na remont starego mostu, ul. Kolejowej oraz budowę zbiornika retencyjnego przy ul. Krakówka. Prezydent potwierdził również, że uchwalone są pieniądze w budżecie miasta na remont ul. Strażackiej i budowę sięgacza ul. Okopowej, co było długo oczekiwane przez mieszkańców – powiedziała nam Teresa Kijek. – Na spotkaniu poruszyłam też temat gazyfikacji osiedla. Poinformowałam, że otrzymałam informację od Polskiej Spółki Gazownictwa o braku zgód lokalizacyjnych ze strony Miasta, na część dróg osiedlowych, co całkowicie uniemożliwi opracowanie dokumentacji projektowej na tych ulicach i wstrzyma gazyfikację osiedla na wiele lat. Po nagłośnieniu tej sprawy i wspólnej dyskusji Prezydent obiecał zebranym, że ponownie, wraz z Miejskim Zarządem Dróg, rozpatrzy wniosek Spółki, uwzględniając głosy mieszkańców. Teraz czekamy tylko na dobre wiadomości i pozytywne decyzje Pana Prezydenta – skomentowała płocka radna.