Zarządzanie odpadami

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego rozpoczął sporządzanie “Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 – 2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023”, aktualizacji “Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa mazowieckiego” oraz sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ww. dokumentów.

W tworzeniu dokumentów mogą uczestniczyć wszyscy zainteresowani mieszkańcy Płocka.

Ewentualne uwagi należy wysyłać oraz wypełnione ankiety należy przesyłać w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż do dnia 20 stycznia 2012 r. w wersji elektronicznej na adres e-mail: wpgo@mazovia.pl lub drukowanej na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
Departament Środowiska
03-718 Warszawa, ul. Ks. Kłopotowskiego 5.

Zainteresowani mogą także wziąć udział w ankiecie, przeznaczonej dla mieszkańców Mazowsza na temat odpadów, które pochodzą z gospodarstw domowych. Ankieta zamieszczona jest na stronie Samorządu Województwa Mazowieckiego: www.mazovia.pl.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji