Własny biznes może być prostszy

REKLAMA

Jak otworzyć własną działalność i z czym to się wiąże – ten dylemat stoi przed każdym, kto pomyśli o założeniu własnej firmy. Część wątpliwości mogą wyjaśnić spotkania, które organizuje Miejski Urząd Pracy.

Cykl spotkań, zaplanowanych w 2012 roku specjalnie dla osób bezrobotnych, ma polegać na spotkaniach informacyjnych z udziałem pracowników takich instytucji, jak:

PowiązaneTematy

  • Urząd Skarbowy,
  • Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
  • Główny Urząd Statystyczny,
  • Państwowa Inspekcja Pracy,
  • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna,
  • Regionalny Ośrodek EFS,
  • Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych
  • Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Osoby, które zostaną zakwalifikowane do programu, zapoznają się z tematyką, związaną z podejmowaniem działalności gospodarczej, wyborem formy opodatkowania, koncesjonowaniem działalności, wymogami sanitarnymi oraz możliwościami pozyskania środków publicznych na rozwój firmy.

Każdy, kto jest zainteresowany takim poszerzeniem wiedzy, może uzyskać więcej informacji pod numerem telefonu 24 367-18-37. Wyjaśnień udzielają również pracownicy MUP osobiście, w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16, II piętro, pokój 211. Tam także należy złożyć pisemną deklarację uczestnictwa w spotkaniu.