REKLAMA

Ważna informacja dla firm transportowych. Wkrótce mija termin składania wniosku

REKLAMA

Ważna informacja dla firm transportowych chcących odzyskać podatek VAT od zakupu paliw i opłat drogowych w krajach UE za 2018 rok. 30 września mija termin składania wniosku VAT-Ref za rok 2018.

Po tym terminie przedsiębiorcy utracą możliwość odzyskania pomiędzy 17 a 27% poniesionych kosztów działalności transportowej w państwach członkowski UE.

Rosnące ceny paliw, opłat drogowych oraz usług związanych z utrzymaniem floty transportowej, z roku na rok znacząco obniżają rentowność przedsiębiorstwa. Dlatego ważne jest, aby każdy przedsiębiorca z branży transportu międzynarodowego miał świadomość i wiedział, że ma prawo w sposób całkowicie legalny i zgodny z obowiązującymi przepisami otrzymać zwrot części poniesionych wydatków dokonanych na zakup paliw, opłat drogowych i usług za granicą o wartość zapłaconego podatku VAT.

O zwrot zagranicznego podatku VAT mogą ubiegać się przedsiębiorcy, którzy nie mają siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu w kraju UE, w którym dokonywali płatności, a firma ta nie dokonuje wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT, ani nie korzysta ze zwolnienia VAT podmiotowego.

Z wnioskiem VAT-Ref należy wystąpić oddzielnie do każdego kraju, w którym dokonywano zakupów. W pierwszej kolejności należy prawidłowo uzupełnić urzędowy formularz VAT-Ref kwalifikując wydatki zgodnie z Rozporządzeniem Komisji (WE) NR 1174/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady wykonania art. 34a i 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003 w odniesieniu do zwrotu podatku od wartości dodanej zgodnie z dyrektywą Rady 2008/9/WE.

Wniosek składa się w formie elektronicznej do właściwego dla siedziby przedsiębiorcy Urzędu Skarbowego w Polsce. Po wstępnym zweryfikowaniu i przekazaniu go do zagranicznej instytucji w przypadku pojawienia się dodatkowych zapytań ze strony zagranicznych urzędów należy udzielać wyjaśnień w języku urzędowym kraju członkowskiego.Przy procedurze VAT-Ref warto skorzystać z pomocy doświadczonego pełnomocnika – firmy RG-Tax, która gwarantuje działania zgodnie z procedurami, przy maksymalnym możliwym zwrocie podatku dla klienta.

– Działania RG-Tax to weryfikacja formalna i merytoryczna dokumentów, stanowiących podstawę do ubiegania się o zwrot VAT oraz kalkulacja wstępna. Jako firma pomagamy na wszystkich etapach składania wniosku, od prawidłowego przygotowania dokumentów finansowych, po wypełnianie wniosku, korespondencję w językach urzędowych danych państw czy ewentualną procedurę odwoławczą – wyjaśniają pracownicy RG-Tax.

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat zwrot podatku VAT zapraszamy na stronę rg-tax.pl, na której znajdziecie Państwo formularz kontaktowy.

 

artykuł sponsorowany

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU