REKLAMA

PSL przedstawiło swoją wizję problemów powiatu płockiego. Jak chce je rozwiązać?

REKLAMA

Polskie Stronnictwo Ludowe zorganizowało 5 stycznia konferencję, podczas której zarząd regionalny partii odniósł się do bieżących problemów politycznych, społecznych i gospodarczych powiatu płockiego, ale i całego kraju. Podniesiono między innymi tematy podziału województwa mazowieckiego, wspólnej polityki rolnej, problemów rolników czy wyborów samorządowych.

5 stycznia w biurze Polskiego Stronnictwa Ludowego przy ulicy Bielskiej w Płocku odbyła się konferencja z udziałem zarządu regionalnego partii. Wzięli w niej udział: Jarosław Kalinowski – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego i wiceprezes PSL, Piotr Zgorzelski – Poseł na Sejm RP, Mariusz Bieniek – Starosta Płocki, Lech Dąbrowski – Przewodniczący Rady Powiatu Płockiego oraz Zbigniew Maruszewski – Przewodniczący Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Płockiego.

Wkrótce program na wybory samorządowe

fot. Wiktor Pleczyński

Poseł Piotr Zgorzelski poinformował zgromadzonych, że 20 stycznia, podczas konwencji samorządowej w Kraśniku, PSL przedstawi swój program na wybory samorządowe, który ma być skrajnie odmienny od propozycji partii rządzącej.

Ma on być oparty o idee decentralizacji państwa, co ma wynikać nie tylko z natury Polskiego Stronnictwa Ludowego, ale również jego fundamentu ideowego, opartego o myśl Wincentego Witosa.

– Nasz przywódca ideowy, Wincenty Witos mówił, że: „Potęgi państwa nie zabezpieczy żaden, nawet największy geniusz, może to sprawić tylko świadomy swoich praw i obowiązków naród”. My wierzymy w Polaków, w naszych rodaków – powiedział poseł Piotr Zgorzelski.

Piotr Zgorzelski, fot. Wiktor Pleczyński

Głównymi założeniami programowymi PSL są: przekształcenie Senatu w izbę samorządową, jeden gospodarz w województwie – marszałek województwa, zwiększenie udziału samorządu w podatkach.

W perspektywie wyborów parlamentarnych, PSL planuje – jeśli zmieni się układ sił w Sejmie – odejście od proponowanej przez PiS dwukadencyjności w samorządzie oraz usunięcie wszystkich, uznanych przez Polskie Stronnictwo Ludowe za niekonstytucyjne, zapisów z kodeksu wyborczego.

Ludowcy zaznaczają, że ich zdaniem obecne działania rządu to ingerowanie zapisami prawa w wyniki wyborcze oraz upartyjnienie państwa, dlatego chcą pilnować wyborów i „patrzeć partii rządzącej na ręce”. Partia chce również przywrócić rolnikom możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę oraz zrezygnować z potrącania podatków od wszystkich emerytur.

Nowa wspólna polityka rolna

Jarosław Kalinowski, fot. Wiktor Pleczyński

Jak wyjaśniał Poseł do Europarlamentu Jarosław Kalinowski, w związku z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej oraz uruchomieniem nowych projektów w dziedzinie bezpieczeństwa (Europejskie Grupy Bojowe oraz przeciwdziałanie kryzysowi migracyjnemu), powstaje luka w finansach UE, która negatywnie odbije się na środkach przekazywanych w ramach funduszy strukturalnych i wspólnej polityki rolnej.

Polskie Stronnictwo Ludowe chce, aby przeprowadzono we wspólnej polityce rolnej wyłącznie drobne korekty, zagwarantowano większe wsparcie dla młodych rolników oraz uwzględniono zabezpieczenie dochodów rolników. Ludowcy proponują, by w sytuacji Brexitu i nowych wyzwań, każdy kraj samodzielnie uzupełniał ubytek w unijnych dotacjach z własnego budżetu, tak, żeby poziom dotacji pozostał na tym samym poziomie.

Zdaniem PSL, dodatkowym, istotnym czynnikiem utrudniającym sytuację, jest zatarg między władzami Unii a obecnym rządem, co może doprowadzić do znacznego uszczuplenia środków przeznaczanych na rolnictwo w Polsce.

Podział Mazowsza

PSL uważa podział statystyczny Mazowsza za swój sukces i wygraną z konkurencyjną koncepcją Prawa i Sprawiedliwości, która zakładała administracyjne podzielenie województwa. Marszałek Adam Struzik podkreślił, że dzięki wysiłkowi jego i europosłów PSL, uratowano województwo i przekonano instytucje unijne do podziału statystycznego województwa.

Adam Struzik, fot. Wiktor Pleczyński

Jak tłumaczył, podział województwa mazowieckiego był niezbędny ze względu na jego szybko rosnące dochody, co uniemożliwiłoby korzystanie z funduszy unijnych przeznaczonych dla mniej rozwiniętych regionów. Problem jest wyraźnie widoczny, gdy spojrzy się oddzielnie na dochody obszaru stołecznego i reszty województwa. W obszarze Warszawy i przyległych powiatów jest 160% dochodu PKB na mieszkańca wedle średniej unijnej, natomiast pozostała część województwa ma dochód poniżej 70%. Jako całość, Mazowsze uzyskało już 110% średniej unijnej co sprawiło, że region przekroczył progi pozwalające na większe wsparcie i mógłby korzystać tylko z minimalnych środków w ramach polityki spójności.

Zdaniem Polskiego Stronnictwa Ludowego, dzięki temu, że nie rozbito województwa, będzie możliwe stworzenie regionalnego programu wsparcia, dla obydwu jednostek statystycznych. W wyniku tego, obszar metropolitalny otrzymałby pomoc ukształtowaną wedle swoich potrzeb, a reszta województwa wedle swoich. Ludowcy liczą, że dzięki temu znacznie większe dotacje unijne spłyną na słabiej rozwinięte obszary Mazowsza, bez jego rozdzielania administracyjnego.

Dodatkowym plusem takiego rozwiązania ma być uniknięcie przez bogaty obszar metropolitalny płacenia bardzo wysokiego janosikowego (wpłaty wyrównawcze płacone przez najbogatsze województwa w celu wsparcia najbiedniejszych) oraz spadku województwa mazowieckiego do poziomu zamożności województw lubelskiego czy podkarpackiego z poziomu czołówki w Unii Europejskiej.Służba zdrowia

Fot. Wiktor Pleczyński

PSL przedstawia jako główny problem w służbie zdrowia zbyt niską składkę na ubezpieczenie zdrowotne. Politycy zwracają uwagę, że problem niedofinansowania służby zdrowia jest problemem strukturalnym, występującym już od 1997 roku, gdy w przyjętej ustawie o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym zapisano za niską wysokość składki. 

Zdaniem Ludowców, stawka na ubezpieczenie powinna wynosić 11%, a obecnie wynosi 9%. Polskie Stronnictwo Ludowe chce rozwiązać ten problem, przesuwając środki ze składki rentowej, w której występuje nadwyżka w związku ze spadkiem ilości rencistów.

Problemy rolników

Za najważniejsze problemy rolników na obszarze powiatu płockiego PSL uznaje:

 • zagrożenie Afrykańskim Pomorem Świń oraz związane z nim przeciążenie wojewódzkiego inspektora weterynaryjnego, który nie ma gdzie przechowywać mięsa, koniecznego do przebadania,
 • zmiany klimatyczne, powodujące podmakanie pól, zalewanie i rozmywanie dróg do mniejszych wsi i skupisk gospodarstw, wynikające z braku właściwej melioracji i gospodarki wodą,
 • brak właściwej infrastruktury drogowej do transportu produktów z PKN ORLEN oraz wyziewy z kominów, opadające na miejscowości w okolicach zakładu.
fot. Wiktor Pleczyński

Polskie Stronnictwo Ludowe wyraziło poważne obawy w związku z rozprzestrzenianiem się Afrykańskiego Pomoru Świń. Starosta Mariusz Bieniek tłumaczył, że problem dotyczy przeciążenia wojewódzkiego inspektora weterynarii, w związku z czym powiatowy inspektor weterynarii zakazał odstrzału dzików w Wyszogrodzie oznaczonym jako strefa żółta (strefa ochronna).

Drugim aspektem sytuacji jest zagrożenie dla hodowców w województwie wielkopolskim, które jest głównym producentem wyrobów mięsnych w kraju. Zdaniem polityków, możliwym rozwiązaniem byłoby wybudowanie przez powiat na własną rękę chłodni, zdolnej pomieścić odstrzeloną zwierzynę czekającą na badania. Brano również pod uwagę wynajęcie chłodni, jednak nie zgłosił się żaden chętny, prawdopodobnie miało to związek z obawami, wynikającymi z przechowywania potencjalnie zainfekowanego mięsa.

Kolejnym poruszonym tematem była ciepła zima, przynosząca dużą ilość opadów, uniemożliwiających rolnikom normalną pracę na polach i powodujących problemy z przejazdem do mniejszych miejscowości. Zdaniem Ludowców, rząd PiS-u nie zrobił nic, aby wesprzeć samorząd, a istnieje tu potrzeba wprowadzenia specjalnego programu prac melioracyjnych. Na pytanie, dlaczego PSL nie zajął się tym, skoro dopiero od dwóch lat nie ma władzy i miało dużo czasu na zajęcie się tematem, politycy odpowiedzieli, że zmiany klimatyczne zachodzą zbyt szybko i za czasów sprawowania przez nich władzy problem nie był jeszcze widoczny.

Ludowcy wspomnieli również o potrzebie rozpoczęcia programu gospodarowania wodą, której na dzisiaj albo jest w nadmiarze, albo gdy spłynie, to jej brakuje. Politycy wskazują na potrzebę stworzenia systemu przechowywania wody na czas suszy. PSL jest zdania, że niezbędnym jest wybudowanie systemu przechowywania wody na okres susz.

Lech Dąbrowski, fot. Wiktor Pleczyński

Polskie Stronnictwo Ludowe łączy problem rozmiękających i nieprzejezdnych dróg do mniejszych miejscowości z przeciążeniem dużych dróg nieprzystosowanych do obsługi ruchu transportowego z i do PKN ORLEN. Politycy są zdania, że samorząd poradziłby sobie z doprowadzeniem do porządku mniejszych dróg, gdyby PKN ORLEN wyłożył pieniądze na rozbudowę i naprawę infrastruktury, po której porusza się ruch kołowy koncernu.

Kolejnym problemem, jakiego dopatruje się PSL w rafinerii, są wyziewy z kominów zakładu. Politycy wyjaśniają, że przychodzą do nich wyborcy skarżący się na brak możliwości pracy na polach w czasie, gdy wiatr wieje od strony rafinerii. Ma to być szczególnie uciążliwe w chwili, gdy na rozmokłe pola nie jest w stanie wjechać sprzęt i prace na polu należy wykonywać ręcznie.

Jednak na pytanie o badania szkodliwości wyziewów od strony PKN ORLEN politycy odpowiedzieli, że nie posiadają takich, ale będą podejmować temat.

Zbigniew Maruszewski, fot. Wiktor Pleczyński

Dodatkowo, uczestnicy spotkania wymienili wśród potrzeb rolników:

 • konieczność zmiany systemu ubezpieczeń z sytuacyjnego (od suszy, od gradu, od powodzi itd.) na ogólne ubezpieczenie od wszystkich sytuacji kryzysowych,
 • potrzebę zagwarantowania zarobków rolnikom w momencie, gdy nie mogą pracować ze względu na warunki pogodowe,
 • przyjrzenie się problemowi braku ludzi do pracy, który może w przyszłości doprowadzić do znacznego wzrostu kosztów zbiorów, a co za tym idzie, cen żywności,
 • pobudzenie zmiany pokoleniowej wśród rolników, poprzez obniżenie wieku emerytalnego, co miałoby przyspieszyć rozwój wsi. Rolnik powinien przejmować gospodarstwo w wieku najwyżej 35 lat,
 • zwiększenie limitów zużycia paliwa, gdyż ziemia w złym stanie wymaga znacznie więcej czasu i pracy, aby ją uprawiać, co przekłada się na zwiększone zużycie paliwa.

Dwie konstytucje dla WOŚP

Konferencja, która odbyła się 5 stycznia, była inauguracją cyklu konferencji prasowych. Wydarzenie ma być powtarzane co miesiąc, następne będzie 5 lutego. Podczas konferencji będą poruszane tematy zarówno regionalne, jak i krajowe.

PSL jest zdania, że konstytucja jest przez obecny rząd łamana i poniewierana. Ludowcy podkreślają, że mieli ogromny wkład w powstanie obecnej ustawy zasadniczej – dokument, który był uchwalony przez Zgromadzenie Narodowe, którego wiceprzewodniczącym był Adam Struzik, a uczestniczył w nim również poseł Jarosław Kalinowski.

W związku z tym, partia przekazała egzemplarz konstytucji RP z podpisami Adama Struzika, Jarosława Kalinowskiego i Piotra Zgorzelskiego na aukcję do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, na znak wierności temu dokumentowi. Dodatkowo, PSL przekazało do licytacji kieszonkowy egzemplarz konstytucji USA z dedykacją od kongresmana Dana Lipińskiego, przewodniczącego Zespołu ds. Polski.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 7

 1. Anonim says:

  Do dziś nie mogę wyjść ze zdumienia, z powodu zbycia milczeniem przez NKW PSL mojego pisma z licznymi załącznikami, doręczonego przez pocztę w dniu 07.04.2015 r., w którym podniosłem kilka istotnych kwestii, dotyczących stosowania przepisów Kodeksu wyborczego, w kampanii wyborczej do samorządów w 2014 r.
  -Problem wróci w najbliższej kampanii, ale będzie już bardziej pod górkę.:)

 2. Obserwator says:

  Miało być o problemach powiatu płockiego a tu widać, że ludowcy robią politykę i walczą o władzę /chociaż o część tej władzy/! A kiedy o problemach?

 3. Roszpunka says:

  Ludowcy liczą, że dzięki temu znacznie większe dotacje unijne spłyną na słabiej rozwinięte obszary Mazowsza, bez jego rozdzielania administracyjnego.

  Będzie czym dzielić wyłącznie swojaków, już stróże samorządowi od orderów tego dopilnują.
  DEMAGOGIA.

 4. Bazyli says:

  A co z obecnym rozdawnictwem pracy wyłącznie dla swojaków?

 5. Bazyli says:

  A co z obecnym rozdawnictwem pracy dla swojaków?

 6. RO says:

  BRAWO PSL

  • Adam says:

   Takie rzeczy to każdy głosić może. Ale skąd pieniądze na to? Podwyżka składki?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU