REKLAMA

Będzie modernizacja płockich wodociągów. Co planuje spółka?

REKLAMA

Wodociągi Płockie wraz z władzami miasta ogłosiły w środę plan dalszych inwestycji, które mają poprawić bezpieczeństwo dostaw wody w Płocku. Prace obejmą modernizację stacji uzdatniania wody, budowę studni głębinowych i rozwój sieci wodociągowej.

6 maja prezes Wodociągów Płockich wraz z prezydentem miasta przedstawili dalsze plany spółki, dotyczące modernizacji infrastruktury wodociągów. W planie zatytułowanym „Zapewnienie bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę mieszkańców Płocka 2017-2026 r.” znalazła się modernizacja stacji uzdatniania wody i ujęcia wody oraz budowa studni głębinowych i nowego odcinka wodociągu.

– Bezpieczeństwo Płocka jest naszym priorytetem. Dlatego z Wodociągami Płockimi modernizujemy infrastrukturę, by zabezpieczyć miasto pod kątem gospodarki wodnej. Kończymy modernizację kolektorów ściekowych, rozdzieliliśmy wiele kilometrów kolektorów na kanalizację deszczową i sanitarną. W tym roku zaczynamy dwuletni program renowacji kanalizacji sanitarnej w centrum Płocka i zaczynamy kolejny etap, modernizację sieci wodociągowej, by dostosować ją do zmian środowiska naturalnego – mówił prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski.

fot. Wiktor Pleczyński

I. Stacja Uzdatniania Wody „Góry”

22 kwietnia w siedzibie Wodociągów Płockich nastąpiło otwarcie przetargu dla zadania: Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Góry”. Wpłynęły 3 oferty, najkorzystniejsza na kwotę 9.039.270 zł brutto.

Stacja Uzdatniania Wody „Góry” została wybudowana w 1988 roku. Stan obiektów, urządzeń oraz zastosowana technologia uzdatniania i przesyłu wody wymagała przeprowadzenia działań prowadzących do modernizacji istniejącego układu i zastosowania optymalnych rozwiązań technologiczno-ekonomicznych.

W ramach zadania zostanie wybudowany nowy budynek Stacji Uzdatniania Wody, gdzie zlokalizowany zostanie nowy układ technologiczny uzdatniania wody, oparty o klasyczny dwustopniowy proces filtracji na biologicznych filtrach ciśnieniowych.

fot. Wiktor Pleczyński

Dzięki retencji w zbiornikach wody czystej, do sieci będzie można wtłoczyć wystarczające ilości wody, które pozwolą zaopatrzyć zasilane osiedla: Góry i Ciechomice, ale także osiedle Radziwie, które obecnie zasilane jest ze Stacji Uzdatniania Wody „Górna”. W ten sposób cała lewobrzeżna część Płocka będzie zasilana w wodę ze zmodernizowanej stacji w Górach.

– Na lewym brzegu Wisły intensywnie powstaje zabudowa jednorodzinna. Już dziś wiemy, że niepodjęcie kroków gruntownej modernizacji, w przyszłości może skutkować niskim ciśnieniem lub brakiem ciśnienia w sieci ze względu na zbyt duże zapotrzebowanie w wodę mieszkańców tej części miasta. Z punktu widzenia zaopatrzenia Płocka w wodę pitną, przedsięwzięcie to będzie stanowiło obiekt strategiczny, który zapewni niezawodne dostawy wody w wymaganej ilości i jakości do większej liczby mieszkańców – tłumaczą wodociągi.

fot. Wiktor Pleczyński

Równolegle z kompleksową modernizacją SUW „Góry” będzie wykonywany odwiert dodatkowej studni głębinowej. Będzie to trzecia eksploatowana studnia na  terenie Stacji w Górach. Zakończenie robót planowane jest na koniec lipca 2021 roku.

Inwestycja ma istotne znaczenie szczególnie dla mieszkańców lewobrzeżnej części miasta, ale również w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej (jaką mieliśmy np. w ubiegłym roku po awarii oczyszczalni „Czajka” w Warszawie), będzie stanowiła dodatkowe źródło poboru bezpiecznej wody dla Płocka.

Do Wisły wpłynęło już 1,7 mld litrów ścieków. GIOŚ: Wśród ścieków również te szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnegoII. Stacja Uzdatniania Wody „Górna”

Stan obiektów, urządzeń oraz zaprojektowana w latach dziewięćdziesiątych technologia uzdatniania wody wymaga przeprowadzenia działań, prowadzących do modernizacji istniejącego układu i zastosowania optymalnych rozwiązań technologiczno-ekonomicznych.

Budowa stacji badawczej dla Stacji Uzdatniania Wody „Górna” była pierwszym etapem, docelowo prowadzącym do kompleksowej przebudowy stacji i miała na celu wyznaczenie najbardziej efektywnej technologii uzdatniania wody.

fot. Wiktor Pleczyński

Zrealizowane:

 • Badania technologiczne
 • Modernizacja układu dezynfekcji wody Stacji Uzdatniania Wody.
 • Pompownia II

Działania do przeprowadzenia:

 • Koncepcja programowo-przestrzenna modernizacji Stacji Uzdatniania Wody
 • Analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych
 • Opracowanie dokumentacji
 • Projektowanie (dobór urządzeń)
 • Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody „Górna”.

III. Modernizacja ujęcia Grabówka wraz z rurociągami wody surowej DN 500 i DN 600

Inwestycja zapewni bezpieczny i pewny transport wody do Stacji Uzdatniania Wody „Górna”– (rozpoczęcie 2021).

IV. Budowa Studni XVI, K7(Borowiczki – Pieńki), K6 na terenie Stacji Uzdatniania Wody „Górna”

Planowana jest budowa nowej studni głębinowej z utworów trzeciorzędowo kredowych. Jeszcze w tym roku ma zostać ogłoszone postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy.

V. Budowa wodociągu DN 450 przy Al. Piłsudskiego i w ul. Wyszogrodzkiej w Płocku

Nowy wodociąg ma zapewnić bezpieczne i pewne zaopatrzenie w wodę osiedli Podolszyce, Gulczewo, Imielnica, Borowiczki, Parcele (2020-2021).

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Komentarze 1

 1. spostrzegawczy says:

  Skandal!

  W Płocku 1 m3 zimnej wody za chwilę będzie prawie 3 złote droższy niż w Warszawie!!!!

  Płock – od 23 czerwca 2020 roku do 22 czerwca 2021. Grupa 1 – zaopatrzenie ludności i cele socjalno-bytowe: 1 metr sześcienny wody będzie kosztować 5,09 zł brutto. Opłata za 1 metr sześcienny odebranych ścieków wyniesie 7,66 zł brutto. Razem 12,75 zł za 1 m3

  Warszawa – Taryfa obowiązuje od 02 czerwca 2018 r. do 02 czerwca 2021 r.

  Łączna cena za wodę i ścieki na terenie miasta stołecznego Warszawy, gmin: Michałowice, Nieporęt, Raszyn, Serock, Wieliszew oraz miast Piastów i Pruszków:
  Cena za 1 m3 wody wynosi 3,89 zł brutto
  Cena za 1 m3 ścieków wynosi 5,96 zł brutto
  Razem 9,85 zł za 1 m3.

  Zródło – Wodociągi Płockie i Warszawskie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama

REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU