REKLAMA

150 mln dla organizacji pozarządowych. Ratusz oferuje pomoc

REKLAMA

Organizacje pozarządowe będą mogły ubiegać się o środki z nowego programu Obywatele dla Demokracji. Dofinansowywane będą projekty tematyczne, systemowe i współpraca dwustronna. Centrum ds. organizacji pozarządowych w Płocku oferuje pomoc przy pisaniu projektów.

Program o budżecie 150 milionów złotych wdrażany jest przez Fundację im. Stefana Batorego w partnerstwie z Polską Fundacją Dzieci i Młodzieży. Projekty tematyczne mogą dotyczyć pięciu obszarów:

1. Partycypacji publicznej – działania mające na celu angażowanie obywateli i organizacje obywatelskie w życie publiczne, w procesy kształtowania polityk publicznych i w procesy podejmowanie decyzji dotyczących dzielnicy, gminy, miasta lub całego kraju.

2. Kontroli obywatelskiej – działania mające na celu sprawowanie obywatelskiej kontroli nad funkcjonowaniem instytucji publicznych i instytucji zaufania publicznego oraz zwiększenie ich przejrzystości i przestrzegania reguł dobrego rządzenia.

3. Zwalczanie dyskryminacji – działania mające na celu ochronę praw człowieka/praw kobiet, zapobieganie i zwalczanie ksenofobii, homofobii, rasizmu, antysemityzmu i wszelkich form dyskryminacji ze względu na rasę, wyznanie, pochodzenie etniczne, płeć.

4. Przeciwdziałanie wykluczeniu – działania mające na celu zwiększenie zakresu i form wsparcia dla grup narażonych na ryzyko wykluczenia społecznego oraz włączanie tych grup do współdecydowania o potrzebnych formach i metodach pomocy.

5. Dzieci i młodzieży – działania mające na celu kształtowanie postaw obywatelskich i uczenie korzystania z praw obywatelskich w życiu codziennym, uwrażliwianie na problemy nietolerancji i dyskryminacji oraz przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji dzieci i młodzieży.Organizacje aplikujące o dotacje na realizację projektów tematycznych mogą część dotacji przeznaczyć na działania nastawione na wzmocnienie i rozwój organizacji. Wysokość dotacji może wynieść:
– od 50 tys. do 250 tys. zł dla organizacji realizującej projekt samodzielnie,
– od 50 tys. do 350 tys. zł dla organizacji realizującej projekt w partnerstwie.

W projektach systemowych dotacje przyznawane będą na działania nastawione na przygotowanie i wdrożenie systemowych rozwiązań służących wzmocnieniu i podniesieniu jakości działania całego sektora pozarządowego lub jego poszczególnych „branż”. Wysokość dotacji może wynieść:
– od 300 tys. do 1,5 mln zł dla organizacji realizującej projekt samodzielnie,
– od 300 tys. do 2 mln zł dla organizacji realizującej projekt w partnerstwie.

Współpraca dwustronna umożliwi wzmocnienie stosunków między Polską a Norwegią, Liechtensteinem i Islandią między innymi poprzez wykorzystanie przez polskie organizacje doświadczeń i rozwiązań sprawdzonych przez organizacje i instytucje z tych państw.

Wnioski w pierwszym konkursie przyjmowane będą od 1 września do 15 października.

Szczegółowe wytyczne wraz z formularzami wniosków i podręcznikiem dostępne będą od 15 sierpnia na stronie: www.ngofund.org.pl.

Ratusz zaprasza organizacje pozarządowe do Centrum ds. organizacji pozarządowych w Płocku, przy ul. Misjonarskiej 22, tel.: 24 366 88 11, mail: centrum.wspolpracy@plock.eu. W Centrum organizacje uzyskają pomoc przy pisaniu projektów.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Przeczytaj

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU