REKLAMA

1% możemy zostawić w Płocku

REKLAMA

Dzisiaj w auli ratusza odbyło się spotkanie z organizacjami pozarządowymi, które prezentowały swoją działalność i apelowały o przekazywanie na ich rzecz 1% z naszych podatków. – Wspierajmy płockie organizacje 1 procentem naszego podatku, aby mogły dalej skutecznie działać na rzecz mieszkańców naszego miasta – apelował prezydent Andrzej Nowakowski.

W Płocku działa 49 organizacji pożytku publicznego, na spotkaniu zaprezentowało się 7 z nich. Byli przedstawiciele Polskiego Czerwonego Krzyża ze swoją maskotką – psem bernardynem, który symbolizuje działania w zakresie pierwszej pomocy, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Abstynentów, Teatr Per Se, Bank Żywności, Polski Związek Głuchych oraz Towarzystwo Naukowe Płockie.

Uniwersytet Trzeciego Wieku, prezes Maria Nagórka
– Stawiamy na aktywność intelektualną i fizyczną seniorów, aby nadal czynnie uczestniczyli w życiu. Raz w tygodniu organizowane są wykłady popularnonaukowe, mamy wiele sekcji – tańca, dyskusyjną, plastyczną, chór, brydża – mówiła prezes stowarzyszenia. W ubiegłym roku Uniwersytet otrzymał 4 tys. zł z 1 proc. podatku. – Choć może się wydawać, że to nie jest duża suma, to dla nas była znacząca pomoc – podkreślała prezes Nagórka.

Stowarzyszenie Klub Abstynentów, prezes Józef Leszczyński
Prezes Stowarzyszenia wyjaśniał, że swoimi działaniami pomagają osobom uzależnionym po przebytych terapiach odwykowych zmienić środowisko i utrzymać trzeźwy tryb życia.

Polski Czerwony Krzyż, dyrektor biura płockiego oddziału Barbara Żółtowska
Pani dyrektor przedstawiła kilka wymownych liczb, które świadczą o prowadzonej działalności. – Ponad 3 tysiące osób korzysta z naszej pomocy. Opiekujemy się obłożnie chorymi, niepełnosprawnymi, niemogącymi samodzielnie egzystować. Prowadzimy dwie świetlice środowiskowe, dzięki naszym działaniom w zakresie honorowego krwiodawstwa udaje się co roku pozyskać ponad 3 tys. litrów krwi – wyliczała dyrektor Żółtowska.Teatr Per Se, Małgorzata Zielińska
Na liście opp po raz pierwszy pojawiło się Stowarzyszenie Teatr Per Se, które status organizacji pożytku publicznego uzyskało w październiku ubiegłego roku – Nasza działalność, którą prowadzimy od sześciu lat, skierowana jest do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, dla których organizujemy zajęcia artystyczno-teatralne – mówiła reprezentująca Stowarzyszenie Małgorzata Zielińska. – W tym roku poszerzymy je o warsztaty filmowe i nakręcenie filmu.

Bank Żywności, prezes Aldona Cybulska
Działalność Banku Żywności jest chyba wszystkim dobrze znana. – Jednak żeby pozyskiwać żywność, potrzebujemy funduszy, bo kosztuje m.in. transport i magazynowanie – wyjaśniała Aldona Cybulska. Wiceprezes płockiego oddziału Banku Żywności podkreślała też, że Stowarzyszenie spełnia ważną rolę integrującą pokolenia. – Mamy 600 wolontariuszy akcyjnych i 100 ze stałego wolontariatu. Są to osoby w wieku od 5 do 100 lat!

Polski Związek Głuchych, Mariusz Umyszkiewicz
Nietypowo swoje wystąpienie rozpoczął Mariusz Umyszkiewicz z płockiego koła Polskiego Związku Głuchych, który przywitał zebranych w języku migowym. Przestawił też z jak ogromnymi barierami w codziennym życiu spotykają się osoby niesłyszące. – Problemem jest nawet poprawne napisanie podania, bo język migowy posiada własną gramatykę, odrębną od języka polskiego – mówił Umyszkiewicz. Podkreślił też, od ubiegłego roku osoby niesłyszące mogą pełniej uczestniczyć w życiu Płocka, dzięki programowi telewizyjnemu przygotowywanemu przez Urząd Miasta Płocka „Miasto Żyje”, który jest tłumaczony na język migowy.

Towarzystwo Naukowe Płockie, Jan Milner
O działalności Towarzystwa Naukowego Płockiego mówił jego skarbnik Jan Milner, którzy przypomniał ubiegłoroczne kłopoty z uzyskaniem dotacji z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność Biblioteki im. Zielińskich. – Dzięki pomocy m.in. władz miasta, a także płockich posłów udało się tę dotację pozyskać. Czasem straszymy, że sprzedamy nasze zasoby, za „Kopernika” od ręki dostalibyśmy 2,5 mln dolarów – żartował Milner. Biblioteka ma w swoich zbiorach niezwykle cenne „perełki”. W sumie w swoich zasobach posiada 400 tys. jednostek bibliotecznych, a w ubiegłym roku pozyskała ich 6 tysięcy.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU