W Płocku pojawią się nowe media!

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

W Płocku pojawią się Nowe Media – kierunek licencjacki na PWSZ. Uprawnienie do prowadzenia studiów licencjackich nadał uczelni Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

To dwunasty kierunek studiów pierwszego stopnia w ofercie PWSZ w Płocku. Uczelnia kształci również w ramach czterech kierunków studiów magisterskich. Studia na kierunku “nowe media” zostaną uruchomione w przyszłym roku akademickim.

KIERUNEK: NOWE MEDIA, studia I stopnia licencjackie, stacjonarne
Studia mieszczą się w obszarze kształcenia obejmującym nauki humanistyczne i społeczne.
Absolwent zdobywa interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną i praktyczną z szeroko zdefiniowanego zakresu zjawisk, zagadnień i zadań wynikających z globalnego, dynamicznego rozwoju współczesnej kultury audiowizualnej, mediów elektronicznych oraz społeczeństwa informacyjnego. W szczególności nabywa umiejętności i kompetencje poszukiwane na rynku pracy w obliczu rosnącego zapotrzebowania na specjalistów, którzy znają i potrafią wykorzystywać nowe media jako narzędzie komunikacji dla celów reklamowych i marketingowych, istotny element e-biznesu, a także skuteczny sposób dystrybucji różnorodnych treści kulturowych, społecznych lub politycznych poprzez przekaz na styku mediów tradycyjnych i cyfrowych, dziennikarstwo internetowe, media społecznościowe, portale informacyjne, blogi, itp.

Posiadane kwalifikacje i podbudowa teoretyczna zapewniają absolwentowi niezbędną w kontekście nowych mediów wszechstronność, rozbudowaną świadomość kulturowo-społeczną, zdolność efektywnego porozumiewania się w realiach ery cyfrowej, jak również łatwość dostosowania się do szybko zmieniających się technologii, oczekiwań społecznych oraz trendów ekonomicznych i kulturowych w zróżnicowanym, coraz bardziej umiędzynarodowionym środowisku komunikacji interaktywnej. Umożliwia to absolwentowi zatrudnienie w agencjach reklamowych, działach promocji i public relations, mediach tradycyjnych i internetowych, instytucjach kultury oraz branży rozrywkowej, działalności związanej z kreowaniem wizerunku firm, osób lub instytucji, kampaniach edukacyjnych i społecznych, tworzeniu i prowadzeniu różnego typu witryn internetowych, marketingu usług i towarów, handlu internetowym, zawodach związanych z kreatywnym zarządzaniem informacją, zarządzaniu relacjami z klientem lub odbiorcą, czy wreszcie prowadzenie własnej działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań informacyjno-komunikacyjnych.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji