Szpital, promocja miasta, Wisła Płock… O czym usłyszymy na IX Sesji Rady Miasta?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ostatni raz przed wakacjami radni spotkają się na Sesji Rady Miasta Płocka. We wtorek, 30 czerwca, czeka nas między innymi rozważanie – mocno dyskutowanej w ostatnich dniach – kwestii zawiązania partnerstwa publiczno-prywatnego w szpitalu św. Trójcy, sposobów na zwiększenie atrakcyjności naszego miasta czy funkcjonowania spółki Wisła Płock.

Radni pochylą się nad lakonicznym projektem uchwały, dotyczącej zgody rady miasta na udział w programie „Platforma partnerstwa publiczno-prywatnego” Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju. Projekt dotyczy sektora ochrony zdrowia, jest to wsparcie merytoryczne dla samorządu, a jego wynikiem ma być analiza opłacalności zawiązania partnerstwa publiczno-prywatnego, a także zdobycia środków unijnych. Projekt dotyczy oczywiście szpitala św. Trójcy.

zobacz również: Miasto znalazło sposób na sprzedaż szpitala?

Propozycja projektu tej uchwały jest już szeroko dyskutowana przez funkcjonujących w mediach społecznościowych płockich radnych. Możemy więc spodziewać się w tej sprawie gorącej dyskusji.

Ważnym punktem IX sesji będzie także sprawozdanie z funkcjonowania Wisły Płock. To z niego dowiemy się, jakie plany i cele spółka wyznaczyła sobie na sezon 2015/16, choć już wiemy, że awans do ekstraklasy płockim piłkarzom się nie udał, więc nie ma co oczekiwać pojawienia się w klubie znanych nazwisk. Istotnym punktem w temacie będą kwestie finansowe spółki: stan aktualny i prognozy na kolejny sezon.

Radni będą głosowali także nad przyjęciem dwóch ważnych programów profilaktycznych: “Programu profilaktyki i wczesnego wykrywania nowotworów jelita grubego w latach 2015-2017” oraz “Programu profilaktyczno-zdrowotnego z zakresu stomatologii dla dzieci i młodzieży z płockich szkół podstawowych i gimnazjów w latach 2015-2017”. Płockim szkołom mają zostać przywrócone gabinety dentystyczne.

Na zbliżającej się sesji Rady Miasta radni podejmą także decyzję odnośnie zmian, dotyczących ustalania cen biletów Komunikacji Miejskiej, które wymusza nowelizacja przepisów i regulacje w ustawie o transporcie publicznym. Zgodnie z nowelizacją, nastąpi wprowadzenie zapisów o kompetencjach rady miasta, powiatu, a także sejmiku województwa w sprawie ustalania maksymalnych cen za usługi przewozowe. Stary cennik opłat ma zostać uchylony, a nowy zostanie wprowadzony zarządzeniem prezydenta. Jak zapewnia jednak ratusz, podwyżek na razie nie będzie.

W związku z zaplanowanym na 6 września br. ogólnokrajowym referendum w sprawie jednomandatowych okręgów wyborczych, sposobów finansowania partii politycznych oraz rozstrzygania zawiłości prawa podatkowego na korzyść podatnika, radni zadecydują o utworzeniu w Płocku, odrębnych na te potrzeby, obwodów do głosowania. W propozycjach ich lokalizacji znajdujemy dwa płockie szpitale oraz Zakład Karny przy ul. Sienkiewicza 22.

Na ostatniej przed wakacjami Sesji Rady Miasta usłyszymy także o imprezach, mających wpływ na zwiększenie atrakcyjności naszego miasta na turystycznej mapie Polski i nie tylko. Radni zastanowią się też czy działania promocyjne miasta przynoszą oczekiwany rezultat i czy nakłady finansowe miasta, zwłaszcza na finansowanie koncertów i festiwali, nie powinny zostać ograniczone. Szczególnie, że część z nich to przedsięwzięcia biletowane, organizowane przez firmy zewnętrzne.

Żelaznym punktem sesji będzie udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Płocka z tytułu wykonania Budżetu Miasta Płocka za 2014 r. W tym celu miasto udostępniło radnym sprawozdanie finansowe Gminy-Miasto Płock oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Płocka za ubiegły rok.

Początek sesji 30 czerwca o godz. 10 w auli Urzędu Miasta w Płocku.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji