REKLAMA

Zmarł kapitan Lech Mossakowski

REKLAMA

We wtorek zmarł żołnierz Armii Krajowej, Lech Mossakowski, osoba niezwykle zasłużona dla płockiego środowiska kombatantów. 

Lech Mossakowski (urodzony 21 października 1919 roku w Pułtusku), był współtwórcą POZ Racławice, które powstało w powiecie płockim w grudniu 1939 roku. Pan Lech działał w kontrwywiadzie, jego zadaniem było organizowanie punktów przerzutowych dla osób zagrożonych oraz pomocy dla ich rodzin. W czasie wojny był ranny, a tuż po niej więziony.

PowiązaneTematy

Kapitan był prezesem Światowego Związku Żołnierzy AK obwód Płocki, a także członkiem Zarządu Głównego. Po zmianach  ustrojowych w Polsce był powołany przez Urząd ds. Kombatantów na szefa Wojewódzkiej Komisji Weryfikacyjnej w Płocku. Zainicjował też budowę pomnika, upamiętniającego żołnierzy AK na cmentarzu przy Al. Kobylińskiego. To głównie dzięki niemu w 1997 roku powstało Towarzystwo Przyjaciół Armii Krajowej, którego naczelna siedziba znajduje się w Płocku, przy Zarządzie Obwodu Płockiego Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

Kpt. Lech Mossakowski bardzo mocno angażował się w sprawy, dotyczące kombatantów i wdów po kombatantach. Organizował dla nich pomoc materialną oraz rzeczową.

Wyróżniony wieloma medalami i odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Armii Krajowej, Medal Pro Memoria, a także za działalność dla Płocka i płockiego środowiska kombatantów medalem Zasłużony dla Płocka, kapitan Lech Mossakowski zmarł we wtorek. Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 25 maja o godzinie 12 na cmentarzu przy Al. Kobylińskiego.