REKLAMA

Wyszogród bez OSP? „Osoba wpisująca nie miała takich uprawnień”

REKLAMA

W ostatni dzień lipca na profilu Ochotniczej Straży Pożarnej w Wyszogrodzie pojawił się komunikat, który niewątpliwie wzbudził zaniepokojenie mieszkańców gminy Wyszogród. Zgodnie z nim, OSP nie jest w stanie zapewnić gotowości bojowej, a w przypadku wystąpienia zagrożenia z jednostki nie wyjedzie żaden zastęp. Przyczyną takiego stanu rzeczy miałby być brak porozumienia pomiędzy OSP a urzędem miasta.

– W związku z brakiem porozumienia pomiędzy Urzędem Gminy i Miasta a Naszą Jednostką, od dnia jutrzejszego nasza jednostka pozostaje bez kierowców pełniących całodobowe dyżury, w związku z czym nie jesteśmy w stanie zapewnić pełnej gotowości bojowej. Oznacza to, że w przypadku wystąpienia zagrożenia, np. pożaru, wypadku itp. z naszej jednostki nie wyjedzie żaden zastęp. Jest nam niezmiernie przykro, że doszło do takiej sytuacji i bardzo nad nią ubolewamy. Jednocześnie mamy nadzieję, że sytuację tą uda się szybko rozwiązać. W przypadku wystąpienia zagrożenia interwencję podejmowały będą jednostki z sąsiednich jednostek oraz zastępy Państwowej Straży Pożarnej z Płocka – poinformowano 31 lipca na profilu społecznościowym OSP Wyszogród.

Jak tłumaczył administrator tego profilu w komentarzach, jednostka zrzesza 74 członków, ale nie każdy członek jest uprawniony do udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ponieważ nie wszyscy posiadają uprawnienia kierowcy. Kierowców w OSP Wyszogród jest 9, z czego 7 pracuje poza Wyszogrodem. Od 1 sierpnia kolejny z kierowców zaczął pracę poza Wyszogrodem, a ostatni dyspozycyjny kierowca, który był na etacie, przebywa na zwolnieniu lekarskim.

PowiązaneTematy

Zrzut z profilu OSP Wyszogród

Zaniepokojeni tym wpisem, skontaktowaliśmy się z Urzędem Gminy i Miasta Wyszogród. Jak wyjaśniła nam sekretarz Anna Kossakowska, wpisów, o których mowa, dokonywała osoba nieuprawniona, która od 1 sierpnia nie pracuje w OSP Wyszogród. – Obawiam się, że ten wpis może wyrządzić szkodę wyszogrodzkiemu OSP – przyznała pani sekretarz. Jak dodała, urząd przekaże oficjalne stanowisko w tej sprawie po spotkaniu z zarządem OSP Wyszogród.

I faktycznie, 2 sierpnia na stronie gminy Wyszogród ukazało się oświadczenie, w którym poinformowano, że 1 sierpnia z inicjatywy Urzędu Gminy i Miasta Wyszogród oraz Radnych Gminy z terenu Wyszogrodu, odbyło się spotkanie w sprawie omówienia sytuacji w jednostce OSP Wyszogród. W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele urzędu, w tym burmistrz Jan Boszko, pomimo przebywania na urlopie wypoczynkowym, a także przedstawiciele zarządu OSP Wyszogród, m.in. prezes Wiesław Ambroziak, członkowie Jan Miszczuk oraz Michał Kwaśnik, Komendant Miejsko-Gminny OSP Wyszogród Krzysztof Laskowski. Obecni byli także radni gminy. Ze względu na wcześniej ustalone pilne spotkanie, nie uczestniczył natomiast Naczelnik OSP Wyszogród.

Po rozmowie i przedstawieniu swoich stanowisk, ustalono oficjalne oświadczenie zarządu OSP:

„Wpisy pojawiające się na stronach internetowych z logo OSP Wyszogród wraz z linkiem do oficjalnej strony tego stowarzyszenia były zamieszczane przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania oficjalnego stanowiska Zarządu i samego OSP. Wpisy te są subiektywną oceną jednostki, godzą w dobre imię zarówno tego stowarzyszenia wraz z jego Członkami jak również Gminy, która finansuje działalność Straży.”

Jak podkreślono, wpisy zawierają nieprawdziwe informacje o rzekomym wykluczeniu OSP Wyszogród z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i braku gotowości bojowej, natomiast jednostka OSP Wyszogród, po uzgodnieniu z Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej, ma zabezpieczony stan gotowości bojowej i nadal niezmiennie działa w KSRG.

Zarząd OSP Wyszogród w trybie pilnym postanowił zwołać swoje posiedzenie na dzień 02.08.2018 r. w celu interwencji, w związku z fałszywymi informacjami zamieszczanymi przez osobę nieuprawnioną do samodzielnego reprezentowania i wyrażaniu opinii o stanie zabezpieczenia Gminy przez OSP Wyszogród. Informacje te powodują poczucie zagrożenia i niepewności wśród Mieszkańców naszej Gminy – podsumowano w oświadczeniu.

Podczas spotkania, przedstawiciele gminy przekazali również informację, że od 2017 roku zabezpieczane są przez Gminę i Miasto Wyszogród dwa etaty przeznaczone dla strażaków, pełniących obowiązki kierowców w OSP na dyżurach alarmowych. Wyjaśniono też, że osoba dokonująca wpisu sama złożyła wypowiedzenie umowy o pracę, która była związana z pełnieniem obowiązku kierowcy przy OSP Wyszogród. „Osoba ta nie wyraziła zgody na dalszą współpracę z Urzędem” – zapewniano.

Radni złożyli w związku z tym wniosek o zobligowanie przez zarząd OSP osoby, która dokonała wpisów, do publicznego przeproszenia Druhów OSP Wyszogród, a przede wszystkim mieszkańców, za upublicznienie nieprawdziwych informacji, dotyczących zabezpieczenia przeciwpożarowego Miasta i Gminy Wyszogród, a także do zamieszczenia na oficjalnej stronie OSP Wyszogród sprostowania, dotyczącego jej przynależności i działania w KSRG.

Wnioskowali też o wyciągnięcie konsekwencji służbowych w stosunku do osoby nieupoważnionej do zamieszczania nieprawdziwych informacji w imieniu OSP Wyszogród oraz poinformowanie o podjętych krokach Burmistrza i Przewodniczącego Rady Gminy i Miasta Wyszogród.

Radni zastanawiają się też nad możliwościami prawnymi w zakresie możliwości popełnienia przestępstwa przez tę osobę. Urząd Gminy zobowiązał się do bieżącego monitorowania sytuacji w OSP Wyszogród i informowania zarówno mieszkańców, jak i Radę Gminy.

– Zarówno OSP Wyszogród, jak i Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, dołożą wszelkich starań, aby zapewnić należyte bezpieczeństwo na terenie gminy i są ze sobą w stałym kontakcie, jak również z KM PSP w Płocku – zapewniano.

W podsumowaniu spotkania wszystkie strony w nim uczestniczące stwierdziły, że współpraca pomiędzy Gminą a OSP Wyszogród układa się prawidłowo, a Druhowie z OSP Wyszogród swoje obowiązki wypełniają należycie i z poświęceniem w ramach dysponowanego czasu.

2 sierpnia w komentarzu do posta na profilu OSP Wyszogród pojawiło się sprostowanie.

W kwestii sprostowania powyższego posta – w poście zabrakło jednego, jak się okazało ważnego szczegółu, za co serdecznie przepraszam, ponieważ faktycznie ja jestem jego autorem i tego nie ukrywam, ani się tego nie wstydzę. Jednostka OSP Wyszogród od dnia 1 sierpnia nie posiada etatowych kierowców. Przez co, nie jest w stanie wyjechać do zdarzeń w godzinach 6:00 – 17:00.
Przez ten czas do zdarzeń na naszym terenie dysponowane będą jednostki sąsiednie . Co wydłuży jedynie czas podjęcia interwencji. Po godzinie 17, członkowie OSP którzy maja uprawnienia do kierowania pojazdami, pełnią dyżur w jednostce dzięki czemu w godzinach wieczornych oraz nocnych jednostka funkcjonuje „normalnie”. 
Jednocześnie informuje, iż cały czas trwają intensywne poszukiwania nowych kierowców – z dwoma kandydatami rozmowy maja się odbyć w najbliższych dniach.
Za niedoprecyzowanie informacji jeszcze raz serdecznie przepraszam.