REKLAMA

Prezydent: Płock staje się miastem obywatelskim

REKLAMA

– Mamy już Budżet Obywatelski, działające rady osiedlowe, radę seniorów i młodych, teraz czas na kolejny krok – powiedział podczas środowej konferencji prasowej prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski. – Chcemy, by Płock stał się miastem obywatelskim – dodał podczas prezentacji nowego projektu, którego celem jest współpraca miasta i płockich organizacji pozarządowych.

Projekt, który jest współfinansowany przez Unię Europejską, będzie realizowany do 30 czerwca 2015 roku, a wezmą w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych i samorządu płockiego. Zgodnie z założeniami, celem jest wypracowanie współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi.

PowiązaneTematy

– Chcemy stworzyć efektywne narzędzie do takiej współpracy – powiedziała podczas konferencji prasowej Ewa Pietrzak, pełnomocnik ratusza ds. organizacji pozarządowych. – Chcemy zaangażować płocczan w proces tworzenia prawa, między innymi poprzez aktywne konsultacje – dodała.

Program, którego wartość to ponad 661 tysięcy złotych, zakłada prowadzenie efektywnego dialogu obywatelskiego w zakresie tworzenia i realizacji zadań publicznych. Płocczanie mają stać się aktywnymi konsultantami podczas wdrażania nowych projektów przez radę miasta. – Ten projekt jest bardzo potrzebny – zapewniała radna Bożena Musiał. – Nie jesteśmy specjalistami od wszystkiego, a gdyby organizacje pozarządowe włączyły się w proces tworzenia prawa, byłoby łatwiej – kontynuowała.

W ramach projektu zostanie opracowany Płocki Model Współpracy, stanowiący wzorzec współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi do 2018 roku. Stworzenie tego dokumentu będzie finałem wielu konsultacji i rozmów z płocczanami. Już wkrótce pod adresem forum.iplock.pl zacznie działać także ogólnodostępne forum internetowe, które ułatwi branie udziału w konsultowaniu różnych dokumentów. – To kolejny etap współpracy i tworzenia z Płocka miasta obywatelskiego – powiedział prezydent Nowakowski. – Udało się pozyskać środki unijne na poprawę tej współpracy. Dzięki szkoleniom i temu projektowi mamy nadzieję, że będzie ona jeszcze lepsza.

Już niebawem zostanie uruchomiona strona internetowa służąca do współpracy międzysektorowej. Twórcy projektu podkreślają, że jest on adresowany nie tylko do organizacji, ale również do nieformalnych grup obywatelskich.

Program jest realizowany od 2 stycznia. Jego wartość to 661 796, 60 zł, współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.