Masz ciekawy pomysł na Płock – napisz projekt

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jeśli masz ciekawy pomysł, złóż swój wniosek do Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”, która po raz pierwszy chce dofinansować działania osób prywatnych. Najważniejsze jest to, aby projekt był napisany dla Płocka i z myślą o jego mieszkańcach.

Fundacja „Fundusz Grantowy dla Płocka” ogłosił I edycję konkursu grantowego, który jest skierowany do osób indywidualnych, a po raz VII dla organizacji pozarządowych. Termin składania wniosków w obydwu przypadkach upływa 8 stycznia 2015 roku. Konkurs finansują takie płockie firmy jak PKN Orlen, Basell Orlen Polyolefins oraz Levi Strauss Foundation.

Oficjalne ogłoszenie obu konkursów odbyło się 14 listopada, na uroczystej gali podsumowującej VI edycję 25 zwycięskich projektów, na którą fundatorzy przeznaczyli łącznie kwotę 420 tysięcy złotych. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele firm, które sponsorują fundusz.

Fundacja oczekuje teraz na kolejne ciekawe projekty konkursowe. O grant może się starać praktycznie każdy płocczanin, który ma jakiś ciekawy pomysł związany z Płockiem i jego mieszkańcami. Jak czytamy na stronie fundacji: – Aplikować o grant mogą indywidualne osoby, ale i grupy nieformalne. W przypadku osób niepełnoletnich, opiekę nad grupą musi sprawować osoba dorosła, posiadająca kwalifikacje pedagogiczne. W obu przypadkach aplikujący o grant musi zabezpieczyć wkład własny w wysokości: 20% wartości projektu organizacja pozarządowa, 10% grupa nieformalna/ osoba indywidualna (…).

Zróżnicowane są także kwoty przyznawanych grantów. W przypadku organizacji, w VII edycji fundacja przyzna 25 tys. zł. A w I edycji konkursu dla osób indywidualnych i grup nieformalnych można wnioskować o dofinansowanie od 500 do 3000 zł. Wszelkie formularze dotyczące poszczególnych edycji dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Fundusz Grantowy dla Płocka”. Można też zgłaszać się osobiście do biura, które mieści się w Centrum do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi przy Misjonarskiej 22.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji