Konkurs „Policjant, który pomógł” po raz siódmy

REKLAMA

Wystartowała siódma edycja ogólnopolskiego konkursu „Policjant, który pomógł”, organizowanego przez Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia. Konkurs odbywa się pod patronatem Komendanta Głównego Policji.

Ideą konkursu „Policjant, który mi pomógł” jest wyróżnienie policjantów, którzy w szczególny sposób działają na rzecz ochrony ofiar przemocy domowej. Jego celem jest przede wszystkim promowanie postaw i umiejętności, służących ochronie ofiar przemocy w rodzinie.

PowiązaneTematy

Zgłoszenia od osób indywidualnych, przedstawicieli organizacji i instytucji można nadsyłać za pomocą elektronicznego formularza znajdującego się na stronie policji, a także tradycyjną pocztą („Niebieska Linia”, ul. Korotyńskiego 13, 02-121 Warszawa), podając: dane kontaktowe zgłaszającego, dane policjanta, którego warto wyróżnić oraz uzasadnienie tego wyboru (można skorzystać z załączonego formularza zgłoszeniowego do druku). Zgłoszenia w ramach obecnej edycji przyjmowane będą do 31 maja 2014 roku.

Kandydatury nadesłane po 31 maja 2014 r. zostaną uwzględnione w następnej edycji konkursu. Funkcjonariuszy nagrodzi kapituła złożona z pracowników pogotowia „Niebieska Linia”, patrona konkursu i laureatów konkursu z lat poprzednich. Rozstrzygnięcie siódmej edycji konkursu nastąpi z końcem czerwca 2014 roku.