REKLAMA

Gaz ziemny po lewej stronie Wisły? Trwają rozmowy

REKLAMA

Mieszkańcy osiedli Radziwie, Góry, Ciechomice czy Pradoliny Wisły od dawna wnioskują o doprowadzenie gazu ziemnego. Chodzi nie tylko o wygodę, ale i oszczędności. Czy jest szansa na realizację tej inwestycji?

W sprawie doprowadzenia gazociągu kilkakrotnie interweniowała radna Barbara Smardzewska-Czmiel, zarówno w tej, jak i jeszcze w poprzedniej kadencji samorządu. Ostatnią interpelację w tej sprawie napisała 21 października. Prosi w niej o informację, jakie ustalenia zostały podjęte podczas spotkania przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka, Urzędu Gminy Łąck i Łódzkiej Spółki Gazowniczej w sprawie gazyfikacji lewobrzeżnej części Płocka. Radna pytała, jakie jest stanowisko łódzkiej spółki a także jakie są perspektywy realizacji tej inwestycji.

PowiązaneTematy

Odpowiedź przekazał zastępca prezydenta Płocka, Cezary Lewandowski: „Na wspomnianym (…) spotkaniu organizacyjnym z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Płocka oraz PGNiG SA, spółka wyraziła duże zainteresowanie przedmiotem sprawy i konsultowała z przedstawicielami Urzędu miasta dalsze obustronne kroki w celu przygotowania studium wykonalności oraz w efekcie uruchomienia procedury projektowo-analitycznej” – czytamy w piśmie.

Według wiceprezydenta, 31 października odbyło się pierwsze robocze spotkanie w tej sprawie z udziałem przedstawicieli PGNiG oraz Wydziału Strategii Rozwoju Miasta, Urbanistyki i Architektury, które potwierdziło zainteresowanie spółki budową magistrali gazowej przez Wisłę. Omawiano też kwestię współpracy i koordynacji działań, które mają doprowadzić do przygotowania optymalnej koncepcji budowy magistrali gazowej. Wyznaczono również konkretne osoby, które będą koordynowały dalsze prace.

Cezary Lewandowski wyjaśnił, że najbliższe kroki w tej sprawie to przede wszystkim rozpoznanie potencjalnego rynku odbiorców gazu oraz przeanalizowanie technicznych możliwości przeprowadzenia gazociągu przez rzekę. Dopiero po tych działaniach odbędzie się kolejne spotkanie, które dostarczy więcej informacji na temat ewentualnego gazociągu na lewobrzeżnej części Płocka.