REKLAMA

Część lotniska sprzedana. Kto kupił?

REKLAMA

Zakończył się już przetarg na sprzedaży gruntów inwestycyjnych, zlokalizowanych na terenie płockiego lotniska. – Nabywcą ponad 19 ha terenów gminnych terenów lotniska sportowego został CNH Industrial Polska. Otwiera się perspektywa utworzenia 350 miejsc pracy – informuje zespół medialny ratusza.

Sprzedaż terenu, w formie pisemnego, nieograniczonego przetargu, odbył się 23 kwietnia br. w Urzędzie Miasta. Do sprzedaży zostały przeznaczone trzy działki o łącznej powierzchni 19,1515 ha, stanowiące fragment lotniska Aeroklubu Ziemi Mazowieckiej. Jak tłumaczy Hubert Woźniak z zespołu medialnego ratusza, wcześniej zmieniony został układ pasów startowych lotniska, dzięki czemu tereny te zostały uwolnione i ich sprzedaż stała się możliwa. Nieruchomość miała też przygotowaną decyzję o warunkach zabudowy, która zezwala m.in. na realizację przemysłowej hali montażowo-magazynowo-produkcyjnej.

PowiązaneTematy

Cena wywoławcza nieruchomości wynosiła 7,43 mln zł netto, Urząd Miasta postawił też warunek, że jeśli inwestor w ciągu dwóch lat od podpisania aktu notarialnego sprzedaży terenów nie uzyska pozwolenia na budowę hali przemysłowej lub w ciągu czterech lat od tego momentu nie uzyska pozwolenia na jej użytkowanie, to miasto ma prawo odkupić nieruchomość.

Do dnia przetargu wpłynęła tylko jedna oferta, która spełniała warunki przetargu, złożona przez CNH Industrial Polska. Firma kupiła teren lotniska za 8,101 mln zł netto (9.964.230 zł brutto). Według planów, CNH na tym terenie m.in. postawić budynek – halę przemysłową, centrum wizytacyjne dla klientów, tor testowy oraz obszar składowania gotowych produktów.

Miasto planuje już sprzedaż kolejnych terenów inwestycyjnych.