Coraz więcej seniorów sprawcami lub ofiarami wypadków. Jak zapobiegać?

REKLAMA

Ostatnio coraz częściej piszemy o wypadkach, w których sprawcami lub ofiarami są seniorzy. Dlatego policjanci z wydziału ruchu drogowego płockiej policji prowadzą akcję „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”. Organizatorem akcji jest Ministerstwo Infrastruktury i KRBRD.

Jak się okazuje, płoccy policjanci nie ograniczają swojej działalności edukacyjnej do młodzieży, zajmują się również uświadamianiem seniorów w tematach związanych z bezpieczeństwem. Inicjatorami akcji „Senior na drodze. Jestem świadomy – będę bezpieczny”, do której przyłączyła się Komenda Policji w Płocku, są Ministerstwo Infrastruktury i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Funkcjonariusze z płockiego Wydziału Ruchu Drogowego prowadzą zajęcia wraz z przedstawicielami KRB RD. Policjanci podczas spotkań mówią o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz wskazują, jakie elementy mają bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo seniorów na drodze.

PowiązaneTematy

Pogadanki dotyczą przede wszystkim podstawowych zasad bezpiecznego przechodzenia przez jezdnię i bezpiecznego, zgodnego z obowiązującymi przepisami korzystania z roweru.

Główne założenia akcji to:

  • kształtowanie prawidłowych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego,
  • budowanie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych uczestników ruchu,
  • podnoszenie świadomości seniorów – pieszych i rowerzystów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

– Świadomy zagrożeń występujących na drodze senior, to bezpieczny senior. Taki jest nadrzędny cel prowadzonej akcji – wyjaśnia Krzysztof Piasek, rzecznik policji w Płocku.