REKLAMA

Bezpieczna zima z Lwem Honorkiem

REKLAMA

Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej prowadzi zajęcia edukacyjne w płockich podstawówkach pod nazwą „Bezpieczna zima ze Strażą Miejską”.

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci klas I-III, które na spotkaniach oglądają m.in. prezentację multimedialną w postaci komiksu tematycznego. Na zakończenie każda klasa pierwsza oraz szkoła otrzymują od strażników kolorowy plakat z graficzną instrukcją poprawnego zachowania się podczas zimowych zabaw.

PowiązaneTematy

W listopadzie Zespół Profilaktyki Lew Honorek odwiedził natomiast 28 przedszkoli, w których przeprowadził zajęcia dla pięcio i sześciolatków. Zajęcia odbywały się pod nazwą „Bezpieczny świat z Lwem Honorkiem”. Wzięło w nich udział 1957 dzieci z 87 grup przedszkolnych.

Podczas spotkań z przedszkolakami poruszona była szeroko rozumiana tematyka bezpieczeństwa. Do prowadzenia zajęć strażnicy wykorzystali ilustracje tematyczne, znaki drogowe oraz elementy umundurowania i podstawowego wyposażenia służbowego strażnika miejskiego. Mundurowi przeprowadzili z przedszkolakami zabawy ruchowe pod tytułem „sygnalizacja świetlna” i „uwaga zły pies”. Po zajęciach każdy przedszkolak otrzymał pakiet edukacyjny, zawierający tematyczne kolorowanki, a przedszkola plakat pt. „Bezpieczna droga do szkoły ze Strażą Miejską i Lwem Honorkiem”.