Dzień Papieski w Płocku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Każdego roku w niedzielę poprzedzającą wybór Karola Wojtyły na papieża, obchodzony jest w Polsce i środowiskach polonijnych Dzień Papieski. W całym kraju odbywają się z tej okazji konferencje, panele czy wystawy poszerzające wiedzę o pontyfikacie Jana Pawła II, a także modlitwy i msze. Obchody XVI Dnia Papieskiego w Płocku odbędą się w dniach 8-10 października.

Aspekt charytatywny tego dnia to przykościelna zbiórka pieniędzy na fundusz stypendialny dla zdolnej młodzieży z niezamożnych rodzin, pochodzącej z małych miejscowości i wiosek. Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia” od 16 lat prowadzi program stypendialny, wyrównujący szanse edukacyjne takich młodych ludzi. Szacuje się, że w tym roku pomoc otrzyma 2000 osób z 40 diecezji, w tym z płockiej. Stypendium mogą otrzymać uczniowie szkół gimnazjalnych po I semestrze i uczniowie gimnazjów.

Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego brzmi „Jan Paweł II – Bądźcie Świadkami Miłosierdzia”. Płockie spotkania rozpocznie konferencja zatytułowana ”ABP Karol Wojtyła i płockie obchody Milenium”, która odbędzie się 8 października o godzinie 16 w Archiwum Państwowym w Płocku. Poprowadzi ją Tomasz Piekarski, dyrektor archiwum. Aspekt historyczny Milenium przedstawi dr Bartłomiej Noszczak z IPN, a o diecezjalnych obchodach Milenium opowie ks. Dariusz Majewski. Zapowiedziano także obecność uczestników tamtych wydarzeń.

W niedzielę, 9 października, wszyscy chętni mogą wziąć udział w uroczystej Mszy św., inaugurującej rok akademicki uczelni wyższych z terenu Diecezji Płockiej pod przewodnictwem JE Biskupa Piotra Libery. Homilię wygłosi ks. prałat prof. dr hab. Henryk Seweryniak. Po mszy nastąpi złożenie kwiatów przy pomniku św. Jana Pawła II. Wieniec w imieniu wszystkich płocczan złoży prezydent miasta.

Organizatorzy Dnia Papieskiego proszą, aby osoby uczestniczące w uroczystości nie przynosiły kwiatów, a zamiast tego można wrzucić symboliczną złotówkę do puszek stypendystów z Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Tego samego dnia w Muzeum Diecezjalnym odbędzie się promocja wydawnictwa „Pontyfikał – odzyskana perła płockiego średniowiecza”. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30. Konferencja zatytułowana „Społeczny wymiar miłosierdzia – dawniej i dziś” zakończy obchody Dnia Papieskiego. Odbędzie się ona 10 października o godz.16 w Muzeum Diecezjalnym w Płocku. W trakcie spotkania przewidziany jest krótki występ dzieci i młodzieży z zespołu szkół w Łęgu. Z wykładem wystąpi ks. Michał Grzybowski.

Warto przy okazji przypomnieć, że Płock należy do grona Miast Papieskich – miast, które Jan Paweł II odwiedził w czasie swoich pielgrzymek do Polski.

Organizatorami Dnia Papieskiego w naszym mieście są: Urząd Miasta, Kuria Diecezjalna, Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku, Caritas Diecezji Płockiej, Archiwum Państwowe w Płocku, Muzeum Diecezjalne, Płocki Instytut Wydawniczy, ZHP, ZHR, Parafia Katedralna oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Płocku.

mag

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji