Chcesz zostać policjantem? Za tydzień będzie nabór

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Jest praca dla przyszłych policjantów. Wyznaczono terminy naborów, pierwszy z nich już 20 marca.

Na początku 2018 roku Komendant Wojewódzki Policji z siedzibą w Radomiu ogłosił rozpoczęcie procedury rekrutacji kandydatów do służby w Policji, na terenie województwa mazowieckiego, a więc i na terenie Płocka i powiatu płockiego.

Planowane przyjęcia do służby, w tym również do Komendy Miejskiej Policji w Płocku, będą odbywały się w następujących terminach:

 • 20 marca 2018 r. – 15 osób
 • 2 lipca 2018 r. – 25 osób
 • 24 września 2018 r. – 55 osób
 • 27 grudnia 2018 r. – 57 osób.

– Służba w Policji to prestiżowe zajęcie dla młodych, sprawnych i wykształconych ludzi – mówi Krzysztof Piasek, rzecznik płockiej policji. – To służba, dzięki której codziennie można nieść pomoc innym ludziom. Osoby, które poszukują ciekawego, pozbawionego monotonności zajęcia –  zajęcia, które umożliwia sprawdzanie się w sytuacjach wymagających szybkiego działania i podejmowania szybkich decyzji, powinny bliżej zapoznać się z propozycją składaną przez Policję – zachęca rzecznik.

Jak przekonuje, dzisiejsza Policja to nowoczesna formacja, dysponująca nowoczesnymi narzędziami wykorzystywanymi w codziennej służbie, ciesząca się wysokim poparciem i zaufaniem społecznym.

– Funkcjonariusze Policji mają zapewnioną stabilizację finansową oraz pełen pakiet socjalny, co jest istotne zwłaszcza w przypadku osób młodych, które poważnie myślą o utrzymaniu rodziny lub też o założeniu rodziny – tłumaczy Krzysztof Piasek.

Jak wygląda proces rekrutacji? No cóż, na pewno nie jest to praca dla każdego. Trzeba przejść najpierw:

 • test wiedzy
 • test sprawności fizycznej
 • test psychologiczny
 • rozmowę kwalifikacyjną
 • badania lekarskie zakończone orzeczeniem komisji lekarskiej
 • sprawdzenie prawdziwości danych zawartych w kwestionariuszu
 • postępowanie sprawdzające.

Każdy, kto pomyślnie przebrnie przez proces rekrutacji, zostaje umieszczony na liście kandydatów do przyjęcia do Policji i w określonym terminie zostaje przyjęty do służby.

Służbę w Policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Ponadto, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Osoby zainteresowane  przyjęciem  do  służby  w  Policji  powinny  złożyć  OSOBIŚCIE w  Komendzie  Miejskiej Policji w Płocku, al. Kilińskiego 8, w każdy poniedziałek i piątek, w godzinach 8-10, komplet dokumentów, tj.:

 • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B) (Kwestionariusz osobowy dla kandydata do służby w Policji do pobrania na:www.praca.policja.pl w zakładce Dokumenty do pobrania lub www.bip.mazowiecka.policja.gov.pl w zakładce Służba w Policji)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

UWAGA! Przy składaniu dokumentów należy obowiązkowo posiadać przy sobie dowód osobisty, książeczkę wojskową oraz oryginały dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Dowód osobisty i książeczka wojskowa powinny być udostępnione na żądanie pracownika Sekcji ds. Doboru KWP z/s w Radomiu.

Dodatkowym atutem będzie posiadanie umiejętności takich jak:

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego, nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
 • uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
 • prawo jazy kat. „A” lub „C”,
 • wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

Szczegóły, dotyczące procedury kwalifikacji znajdziecie na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl).

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji