Zbyt krótkie „zielone” na Jachowicza? Ratusz nie widzi problemu

REKLAMA

Przejście dla pieszych ma za zadanie bezpiecznie przeprowadzać pieszych przez ulicę. Popularna „zebra”, uzbrojona w sygnalizację świetlną, powinna być zaprojektowana w taki sposób, by móc opuścić ją bez problemów – szczególnie w okolicy szkoły. Niestety, przejście przy Szkole Podstawowej nr 6 w Płocku zdaje się nie spełniać swojej roli w pełni. – Zielone dla pieszych jest zbyt krótkie – zauważył radny Lech Latarski. – Proszę o wydłużenie tego czasu – prosił w interpelacji. Jak się okazuje, bezskutecznie…

Problem, poruszony przez radnego miejskiego, zauważyli mieszkańcy. Jak przekonuje w interpretacji Latarski, płocczanie od dłuższego czasu narzekają na długość czasu zielonego sygnału dla pieszych w rejonie SP nr 6. – Sprawa dotyczy przejścia przez ulicę Jachowicza – precyzuje rajca. – Proszę o wydłużenie „zielonego” na poszczególnych etapach. Obecny czas nie pozwala na bezpieczne przejście na drugą stronę. Szczególne utrudnienia napotykają osoby starsze oraz dzieci – dodaje w interpelacji.

PowiązaneTematy

Ratusz zapewnia, że kwestia ta była poruszana wielokrotnie, a sytuacja dogłębnie analizowana. – Długość sygnału zielonego zaprojektowano, uwzględniając możliwości poruszania się osób z dysfunkcją ruchu lub na wózkach inwalidzkich, a przyjęte założenia spełniły wszystkie wymagania – zapewnia zastępca prezydenta Płocka, Dariusz Ciarkowski. – Na przejściu obowiązuje też program sygnalizacji. Wydłużenie czasu wyświetlania sygnału zielonego spowodowałby jego zakłócenie  – odpowiada.

System, o którym wspomina wiceprezydent, steruje sygnalizacjami świetlnymi, do którego należą dwa przejścia dla pieszych i cztery skrzyżowania (na odcinku od ul. Łukasiewicza do ul. 11 Listopada).