REKLAMA

Zapobieganie cyberprzemocy w szkołach – projekt Zespołu Szkół Centrum Edukacji

REKLAMA

Zespół Szkół Centrum Edukacji im.Ignacego Łukasiewicza w Płocku wychodzi naprzeciw działaniom MEN z nowym projektem Erasmus Plus – zapobieganie cyberprzemocy w szkołach.

Celem projektu jest poznawanie różnych aspektów cyberprzemocy oraz podjęcie działań, mających na celu zapobieganie tym negatywnym zjawiskom, coraz częściej występującym w szkołach. Projekt jest finansowany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus plus.

PowiązaneTematy

Cyberprzemoc to rosnące zjawisko, budzące poważne obawy, wpływające na motywację, koncentrację, pewność siebie i rodzące często agresję. W ramach realizowanego projektu, podjęte będą działania nad opracowaniem dostosowanych do potrzeb strategii edukacyjnych, w których bezpośrednio uczestniczą nauczyciele, dyrektorzy, uczniowie i kluczowi eksperci na poziomie krajowym oraz europejskim, pochodzący z siedmiu instytucji edukacyjnych z Włoch, Hiszpanii, Polski i Rumunii oraz dwóch agencji szkoleniowych z siedzibą we Włoszech i Irlandii.

Projekt skupi się na poprawie jakości nauczania poprzez rozwijanie i eksperymentowanie z modułami nauczania (VLM) w celu zagwarantowania odpowiedniego podejścia programowego do edukacji społecznej i emocjonalnej, jako podstawowego klucza do osobistego rozwoju uczniów, a co za tym idzie, ważnym czynnikiem sukcesu szkolnego, czyli zapobiegania cyberprzemocy.

Projekt trwa trzydzieści miesięcy, począwszy od września 2017 r. do kwietnia 2020 r. W ramach projektu opracowywane są materiały kreatywne i edukacyjne, które będą wspierać nauczycieli, uczniów i rodziców, zgodnie z ich potrzebami i oczekiwaniami we wspólnej walce ze zjawiskiem cyberprzemocy w szkole. Odbędą się cztery krótkoterminowe mobilności uczniów w Hiszpanii, Rumunii, Polsce i we Włoszech.Projekt jest nadzorowany przez Dyrektora szkoły p. Barbarę Kozerę Zespołu Szkół Centrum Edukacji, koordynowany przez p. Bogumiłę Stempińską i realizowany przez p. Dagmarę Pędraszewską-Knieć, Jolantę Michalską, Marzenę Byszewską. W projekcie biorą udział uczniowie wybranych klas liceum oraz ich rodzice.

– Mamy nadzieję, że nasze działania oparte na coraz głębszym wglądzie w problemy przemocy w sieci, będą pomagać uczestnikom zrozumieć obecny poziom wiedzy i wsparcia oraz będą wymagały włączenia kreatywnego myślenia. Ma na celu przynieść nowe spojrzenie na te tematy i ukazanie niebezpieczeństwa, jakie niesie za sobą każda forma cyberprzemocy – wyjaśniają organizatorzy projektu.

artykuł sponsorowany

 

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU