Wiedza pełna… śmieci

REKLAMA

Na stronie Urzędu Miasta Płocka można dokształcić się w zakresie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na Płocka. Informacje na temat systemu gospodarowania odpadami znajdują się w zakładce Miasto/Odpady komunalne.

Ratusz postanowił wyedukować mieszkańców w zakresie nowelizacji ustawy o gospodarce odpadami. Duże zmiany w tym zakresie czekają nas już w lipcu, warto więc wiedzieć, czego możemy się spodziewać.

PowiązaneTematy

W pierwszej kolejności na stronie (http://www.plock.eu/pl/odpady_komunalne.html) zostały na zamieszczone linki do aktów prawnych – ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz do uchwał podjętych przez radnych pod koniec ubiegłego roku, a regulujących gospodarkę odpadami komunalnymi na terenie miasta.

Zakładka odpady komunalne pozwala również na pobranie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jak zapewnia ratusz, będzie sukcesywnie uzupełniana o nowe, istotne dla mieszkańców informacje.