Wicepremier przekazał ogromną kwotę na PWSZ w Płocku

REKLAMA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku okazała się jedną spośród 15 najlepiej przygotowujących do przyszłej pracy uczelni w Polsce. Z tej okazji wicepremier Jarosław Gowin przekazał płockiej szkole milion złotych.

W sumie 15 milionów złotych było do rozdania w ramach Dydaktycznej Inicjatywy Doskonałości w 2019 roku. Dzięki bardzo dużej efektywności w przygotowywaniu do przyszłej pracy swoich studentów, PWSZ w Płocku znalazła się w grupie 15 najlepszych uczelni zawodowych w Polsce i otrzymała milion złotych na dalszy rozwój.

– Od października trwa wdrażanie wielkiej reformy polskich uczelni i struktur naukowych, czyli realizacja Konstytucji dla nauki, ale działania zmierzające do wzrostu poziomu kształcenia i poziomu badań naukowych prowadzone są oczywiście od lat. Jednym z elementów naszych działań jest położenie większego nacisku na jak najwyższy poziom kształcenia zawodowego – odnosił się do kształcenia na zawodowych uczelniach wyższych Jarosław Gowin. – Ten cel jest realizowany przede wszystkim przez publiczne uczelnie zawodowe, takie jak PWSZ w Płocku. Żeby dowartościować ten sposób kształcenia, bardzo poszukiwany przez pracodawców, od ubiegłego roku ministerstwo nauki organizuje konkurs na Dydaktyczną Inicjatywę Doskonałości – wyjaśniał wicepremier, a zarazem minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego od trzech lat bada, po jakich uczelniach i kierunkach ich absolwenci najszybciej znajdują pracę i jaki jest poziom ich wynagrodzeń. Na tej podstawie, w ramach Inicjatywy Doskonałości Kształcenia, ministerstwo wybrało 15 uczelni z najwyższymi wynikami za rok 2018, a każda dostała dodatek do subwencji w wysokości miliona złotych.

PowiązaneTematy

– To dla nas bardzo ważne, ale nie tylko te środki finansowe dla nas się liczą. Przede wszystkim fakt, że zostaliśmy tak wysoko ocenieni i nasza misja. To, co robimy, znalazło odzwierciedlenie w tym, czego oczekuje od nas Ministerstwo nauki i szkolnictwa wyższego. Nasza praca wpisała się w 100 proc. w to, czemu tutaj służymy miastu i regionowi, czyli kształceniu regionalnie studentów z okolic Płocka, Mazowsza. Mam nadzieję, że nasze działania nadal będą w ten sposób oceniane – powiedział rektor PWSZ w Płocku Maciej Słodki.

Uczelnie mogą wydać te środki na cele, które podniosą jakość kształcenia. Na przykład na zakup pomocy dydaktycznych, zatrudnienie praktyków na uczelniach, stypendia dla studentów, kursy i szkolenia podnoszące kompetencje kadry dydaktycznej, modernizację laboratoriów i pracowni.

Podczas konferencji prasowej, zarówno wicepremier Jarosław Gowin, jak i wicemarszałek senatu Adam Bielan zwrócili uwagę, że Dydaktyczna Inicjatywa Doskonałości jest częścią ogólnopolskiej polityki odpowiedzialnego rozwoju prowadzonej przez obecny rząd.

– Tak jak powiedział pan premier, jest to namacalny dowód na odejście od polityki naszych poprzedników, którzy widzieli rozwój Polski jako rozwój, jak to określał minister Michał Boni, polaryzacyjno-dyfuzyjny, czyli oparty o inwestowanie w duże ośrodki miejskie, tworzenie takich oaz bogactwa. Rozwój Polski w ramach polityki zrównoważonego rozwoju oznacza inwestowanie również w mniejsze ośrodki akademickie, takie jak Płock – powiedział wicemarszałek senatu Adam Bielan.