REKLAMA

W budynkach jest cieplej, a rachunki są niższe. W jaki sposób?

REKLAMA

Od 2013 roku ruszył projekt „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Płocku”. Projekt zakłada modernizację budynków, które są własnością Miasta Płocka. Są to żłobki, przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, zespoły szkół, basen i kompleks budynków UMP przy Placu Starego Rynku 1. 

Podczas konferencji, Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski wraz z Zastępcą Prezydenta Miasta ds. Rozwoju i Inwestycji Jackiem Terebusem, Dyrektorem Działu Efektywności Energetycznej Siemens Sp. z o.o. Markiem Tobiacellim, Dyrektorem Działu Realizacji Systemów Siemens Sp. z o.o.  Jakubem Mamlą oraz
Dyrektorem Zespołu Szkół nr 2 Krzysztofem Fabiszewskim podsumowali projekt „Modernizacja energetyczna obiektów użyteczności publicznej w Płocku realizowanej na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym pomiędzy miastem Płock a Siemens sp. z o.o.”

Założeniem projektu było zaprojektowanie i wykonanie kompleksowej modernizacji energetycznej obiektów użyteczności publicznej Gminy-Miasta Płocka. Ma ona na celu zmniejszenie kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej, a także utrzymanie tych obiektów, zarządzanie źródłami i sieciami ciepła oraz energii elektrycznej wewnątrz budynków, w zakresie przeprowadzonej modernizacji na okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Zakres modernizacji uwzględnił również prace remontowe oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach, gdzie tego typu rozwiązania mają przynieść oczekiwane rezultaty.

– W szkołach jest cieplej, a rachunki są zdecydowanie mniejsze. Zagwarantowane mamy ponad 35% oszczędności, ale już teraz zauważamy, że są dużo wyższe – mówił prezydent Andrzej Nowakowski.

fot. PetroNews

Zamówienie zostało zrealizowane na podstawie umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Firma Siemens zapewniła finansowanie przedsięwzięcia, tj. pokrycie kosztów prac projektowych, robót budowlanych, zakupu, montażu i obsługi odnawialnych źródeł energii, zarządzania energią i usuwania awarii powstałych w okresie utrzymania obiektów w zakresie przeprowadzonej modernizacji.

–  Firma Siemens dostanie wynagrodzenie, poprzez cykliczną płatność Miasta (tzw. opłata za dostępność), przekazywaną przez okres obowiązywania umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym. Projekt zakłada, że nakłady inwestycyjne i finansowe Partnera Prywatnego zostaną w całości spłacone z oszczędności wygenerowanych w wyniku przeprowadzonej modernizacji energetycznej – mówił na spotkaniu prezydent.fot. PetroNews

Urząd Miasta nie planuje innych płatności na rzecz Siemensa. Partner Prywatny udziela natomiast siedemnastoletniej gwarancji jakości na cały okres obowiązywania umowy i tym samym trwałości projektu na szereg  elementów systemu zarządzania energią.

Obecnie zakończone zostały prace termo-modernizacyjne, nastąpił ich odbiór końcowy, który rozpoczął etap zarządzania projektem. W skład 24 budynków, objętych projektem znalazły się:

  • Żłobek Miejski nr 3
  • Miejskie Przedszkola nr 2, 9, 13, 14, 16, 19, 37
  • Szkoły Podstawowe nr 1, 3, 6, 13, 15, 20, 23
  • Gimnazja nr 3, 6
  • Zespoły Szkół nr 1, 2, 5, 6
  • Pływalnia Miejska „Podolanka”
  • Urząd Miasta Płocka – budynki A, B, C, E
  • Ośrodek Szkolno-Wychowawczy.
fot. PetroNews

Ponadto, w trakcie realizacji robót termo-modernizacyjnych, w części obiektów stwierdzone zostały niezbędne do wykonania prace, których nie dało się przewidzieć na etapie zawierania umowy PPP, a które nie były wskazane w Programie Funkcjonalno- Użytkowym. Firma Siemens zobowiązała się do wykonania tych prac, jako niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania obiektów i osiągnięcia celu projektu, bez dodatkowego wynagrodzenia, tj. w ramach wynagrodzenia określonego w umowie PPP. Na wykonanie prac firma Siemens udzielił ratuszowi gwarancji na zasadach określonych w umowie, czyli 3 lata robót budowlanych oraz gwarancji na cały okres obowiązywania umowy w przypadku urządzeń wchodzących w skład Systemu Zarządzania Energią.

Według urzędu miasta, prace te przyczyniły się do zwiększenia oszczędności w zużyciu energii cieplnej i energii elektrycznej gwarantowanej w umowie przez firmę Siemens, przy czym zwiększenie oszczędności stanowić będzie wyłączną korzyść ratusza. Wykonanie tych prac umożliwi ponadto wyeliminowanie po stronie płockiego samorządu ryzyka związanego z podniesieniem dodatkowych, nieplanowanych kosztów ich wykonania oraz późniejszych kosztów eksploatacji związanych z usuwaniem ewentualnych usterek lub awarii w okresie zarządzania projektem.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU