ADVERTISEMENT

Strażnicy kontrolują boiska szkolne

ADVERTISEMENT

Rejonowi straży miejskiej prowadzą kontrole boisk szkolnych. Działania te mają poprawić bezpieczeństwo dzieciaków podczas zajęć wychowania fizycznego. Strażnicy skontrolowali już 17 płockich szkół.

Jak podaje straż miejska, kontrole boisk szkolnych prowadzone są co roku. – Wakacje to znakomity okres na sprawdzenie stanu technicznego sprzętu i urządzeń zamontowanych na szkolnych boiskach – powiedziała Jolanta Głowacka, rzeczniczka prasowa straży miejskiej w Płocku. – Każda kontrola prowadzona jest w obecności dyrektora szkoły lub przedstawiciela administracji. Kontrola kończy się spisaniem specjalnego protokołu zawierającego ewentualne stwierdzone usterki oraz czas ich usunięcia.

PowiązaneTematy

Stwierdzone uchybienia w większości przypadków dotyczą m.in. popękanego asfaltu i braku koszy do gry w koszykówkę. Strażnicy w kilku przypadkach zalecili również administracji szkół wykoszenie terenów zielonych. Większość z usterek uda się naprawić jeszcze przed rozpoczęciem roku szkolnego. – Cieszy fakt, że z roku na rok stan techniczny boisk jest coraz lepszy – stwierdziła Głowacka. – Na terenie miasta powstaje również coraz więcej bezpiecznych orlików, na których młodzież spędza czas wolny, lub ćwiczy podczas lekcji w-fu.

Strażnicy przypominają, że szkolne boisko powinno być bezpieczne, czyli obciążone niewielkim ryzykiem powstania urazu. Przyczyną nieszczęśliwego wypadku na boisku szkolnym może być:

– zamontowanie bramek, koszy i siatek niespełniających wymagań polskich norm,
– niewłaściwe przymocowanie bramek, koszy do gry i innych urządzeń do podłoża lub brak takiego umocowania,
– nieprofesjonalny serwis uszkodzonego sprzętu sportowego,
– brak okresowych kontroli urządzeń i sprzętu sportowego.