REKLAMA

Straż pożarna w jednostce policji

REKLAMA

Ewakuacja osób i straż pożarna przed Komendą Miejską Policji w Płocku, a to wszystko spowodowane przez zwarcie instalacji elektrycznej. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń.

W jednym z pomieszczeń Komendy Miejskiej Policji w Płocku, w wyniku zwarcia instalacji elektrycznej, doszło do pożaru. W wyniku zdarzenia pracownik Policji został ranny i konieczne było udzielenie mu pomocy medycznej. Komendant podjął decyzję o ewakuacji budynku. Taki był scenariusz ostatnich ćwiczeń na terenie KMP w Płocku.

PowiązaneTematy

– Celem ćwiczeń było sprawdzenie w praktyce procedur obowiązujących w przypadku pożaru oraz wypracowanie współpracy ze strażą pożarną. Ponadto, ważnym elementem było również sprawdzenie procedur obowiązujących podczas ewakuacji osób zatrudnionych w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku – poinformował rzecznik płockiej policji Krzysztof Piasek.

Tego typu ćwiczenia są istotnym elementem ochrony przeciwpożarowej. Biorąc pod uwagę, że budynek Komendy Miejskiej Policji w Płocku, ze względu na swoją kubaturę oraz ilość osób w nim zatrudnionych, jest obiektem, w którym – w przypadku pożaru – muszą sprawnie zadziałać wszystkie opracowane procedury postępowania podczas ewakuacji, muszą też zostać wypracowane w praktyce zasady współpracy ze Strażą Pożarną.

Podobne ćwiczenia przeciwpożarowe odbywają się w większości obiektów użyteczności publicznej.