REKLAMA

Są pieniądze na własną firmę

REKLAMA

Miejski Urząd Pracy ponownie ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie własnej działalności gospodarczej.

PowiązaneTematy

O wsparcie ze środków urzędu mogą starać się bezrobotni do 30. roku życia, bezrobotni powyżej 50. roku życia, będący jednocześnie długotrwale bezrobotnymi, tj. pozostający w ewidencji bezrobotnych, łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat oraz bezrobotni niepełnosprawni.

MUP dysponuje środkami na dofinansowanie działalności gospodarczej współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego dla osób bezrobotnych. Każda z zakwalifikowanych do programu osób może otrzymać maksymalnie 21 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące ww. programu można uzyskać w Miejskim Urzędzie Pracy w Płocku, ul. 3 Maja 16, II piętro pok. 211, tel. (24) 367-18-37.Formularze wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikami można pobrać osobiście w ww. pokoju lub ze strony internetowej MUP w Płocku: www.mup.plock.eu/pl. Przy realizacji ww. projektu zachowana jest zasada równości szans kobiet i mężczyzn na rynku pracy. Więcej informacji dotyczących Równości szans kobiet i mężczyzn dostępnych jest na stronie wup.mazowsze.pl, w zakładce Dokumenty do pobrania.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU