Rusza remont al. Piłsudskiego

REKLAMA

W czwartek, 12 listopada, rozpocznie się remont jednej z głównych arterii drogowych w naszym mieście. Na najbardziej wyeksploatowanych odcinkach al. Piłsudskiego rozpoczną się prace, związane z odnowieniem nawierzchni asfaltowej.

Aby zminimalizować uciążliwości w ruchu, prace bitumiczne prowadzone będą w systemie weekendowym. Termin zakończenia remontu przewidziano na poniedziałek, 30 listopada. Tę inwestycję, na zlecenie Miejskiego Zarządu Dróg, zrealizuje firma Strabag z Pruszkowa.

PowiązaneTematy

Czasowa organizacja ruchu

Na remontowanym odcinku al. Piłsudskiego (od skrzyżowania z ul. Otolińską do skrzyżowania z ul. Gierzyńskiego), czasowa organizacja ruchu zostanie wprowadzona w czwartek, 12 listopada o godzinie 7, na jezdni południowej (w kierunku Podolszyc), a następnie na jezdni północnej (w kierunku do centrum). Wprowadzenie czasowej organizacji ruchu przewiduje zachowanie przejezdności na obu jezdniach oraz prowadzenie prac w pasach drogowych pod ruchem.

W związku z ograniczeniami w ruchu dojdzie do:

  • etapowych zwężeń jezdni i wyłączenia z ruchu jedynie poszczególnych pasów ruchu. Prace związane z wykonaniem frezowania starej nawierzchni i wszystkich prac związanych z ułożeniem betonu asfaltowego, będą prowadzone w weekendy – od piątku po popołudniowym szczycie komunikacyjnym do godzin porannych w poniedziałek. Pozostałe prace będą prowadzone od poniedziałku do piątku,
  • ograniczenia prędkości do 30 km/h i zakazu wyprzedzania na remontowanym odcinku,
  • wyłączenia z ruchu przejść dla pieszych na remontowanym odcinku.

Ponadto, czasowa organizacja ruchu przewiduje rotacyjne zmiany w oznakowaniu pionowym i poziomym w czasie poszczególnych etapów robót. Dlatego też, kierowcy proszeni są o zachowanie szczególnej ostrożności oraz stosowanie się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego oznakowania.

Zakres prac

Remont nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 60, na odcinku al. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku obejmuje:

  • wymianę nawierzchni asfaltowej na najbardziej uszkodzonych odcinkach jezdni al. Marszałka Józefa Piłsudskiego, drogi krajowej nr 60 w Płocku, wraz ze wzmocnieniem konstrukcji nawierzchni siatką oraz miejscową naprawą podbudowy. Powierzchnia jezdni do odnowy: 7 120 m2 (długość około 680 mb), krawężnik 1044 mb, opaska 531 m2, oznakowanie poziome grubowarstwowe,
  • naprawę nawierzchni zatoki autobusowej na wysokości Wydziału Spraw Obywatelskich i Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Płocka.

Prowadzone tam prace będą polegały na frezowaniu nawierzchni asfaltowej, wymianie krawężnika i opaski drogowej oraz na miejscowych naprawach podbudowy.

Zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu, roboty asfaltowe będą wykonywane w systemie weekendowym, natomiast pozostałe działania będą prowadzone przez wszystkie dni robocze.

Całkowity koszt tej inwestycji wyniesie 990.397,11 zł (brutto). Kwota ta pochodzi z oszczędności uzyskanych z realizacji przebudowy ul. Dobrzykowskiej. Dodatkowo, 50% inwestycji (419.518,00 zł) pokryje dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.