REKLAMA

Renowacja płockiego zabytku okaże się najlepsza na Mazowszu?

REKLAMA

Samorząd Mazowsza ogłosił konkurs na najlepiej odnowiony zabytek w regionie. Zgłoszenia do „Renowacji Roku Zabytków Mazowsza” można wysyłać do końca sierpnia.

Ruszyła pierwsza edycja organizowanego przez samorząd województwa mazowieckiego konkursu „Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.

– Renowacje zabytków to zadanie bardzo trudne i wymagające. Dlatego chcemy docenić najlepiej odnowione zabytki na Mazowszu, które będą dobrym przykładem i inspiracją dla innych właścicieli obiektów zabytkowych – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Zgłoszenia można przesyłać do końca sierpnia, a najlepsze renowacje otrzymają nagrody.

Mazowsze to region bogaty w perełki architektoniczne i obiekty zabytkowe. Z danych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków wynika, że w naszym województwie znajduje się ponad 6 tys. obiektów zabytkowych w grupie zabytków nieruchomych. Są to zarówno pojedyncze obiekty, jak i ich zespoły czy też całe układy urbanistyczne.

– Stan zachowania i konserwacji tych obiektów jest bardzo różny. To nasza odpowiedzialność, aby zachować je dla przyszłych pokoleń. Właśnie dlatego każdego roku wspieramy właścicieli obiektów zabytkowych, przeznaczając środki z naszego budżetu na renowację i konserwację mazowieckich zabytków. Tylko w ubiegłym roku na prace konserwatorskie przy 90 zabytkach przeznaczyliśmy 7 mln zł, a w tym kolejnych 11 mln zł – wylicza marszałek Adam Struzik.

Jak zauważa wicemarszałek Wiesław Raboszuk zgodnie z prawem opieka nad zabytkami, czyli wszelkiego typu prace badawcze, konserwatorskie spoczywają na ich właścicielach.

– Organizując ten konkurs, chcemy nie tylko nagrodzić te najlepiej odrestaurowane, ale równocześnie stworzyć swoistą listę dobrych praktyk i przykładów dla innych właścicieli zabytków, którzy dopiero przystępują do renowacji. Dlatego zachęcam Państwa do udziału w konkursie i pokazania efektów przeprowadzonych prac – mówił wicemarszałek Wiesław Raboszuk.

Do udziału w konkursie zachęca radna województwa Jadwiga Zakrzewska, przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

– Zapraszam wszystkich właścicieli odremontowanych zabytków do zgłaszania się naszego nowego konkursu. Pokażmy, że takie obiekty trzeba i można dobrze odnowić. Do tej pory dofinansowywaliśmy różnego typu prace remontowe przy zabytkach sakralnych, dworach czy pałacach, a teraz chcemy wybrać i nagrodzić te najlepiej odrestaurowane – podkreśla przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Jakie zabytki można zgłaszać?

W konkursie mogą wziąć udział właściciele lub podmioty posiadające obiekty nieruchome wpisane do rejestru zabytków i znajdujące się na terenie województwa mazowieckiego. Warunkiem jest, aby prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy tych zabytkach zakończone zostały nie wcześniej niż po 1 stycznia 2018 r.

Do udziału w konkursie może zostać zgłoszony obiekt spełniający poniższe warunki:

  • jest zabytkiem nieruchomym, wpisanym do rejestru zabytków indywidualnie lub jako historyczny zespół budowlany;
  • prace odtworzeniowe przeprowadzane przy zabytku mogą dotyczyć jedynie części zabytku, a nie stanowić głównego zakresu prac, z wyłączeniem stolarki okiennej, więźby dachowej i pokrycia dachowego, przy których prace odtworzeniowe mogą stanowić główny zakres lub jego część.

Każdy uczestnik może złożyć tylko jedno zgłoszenie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Aby wziąć udział w konkursie, należy do 31 sierpnia złożyć komplet dokumentów określonych w regulaminie. Można je wysyłać za pośrednictwem poczty lub złożyć osobiście w punkcie kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 26, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Renowacja Roku Zabytków Mazowsza”.

Nagrody

Na zwycięzców czekają nagrody finansowe ufundowane przez samorząd województwa mazowieckiego. I nagroda w wysokości – 15 tys. zł, II – 12 tys. zł, a III – 10 tys. zł.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie internetowej samorządu Mazowsza w zakładce Konkursy/Szkolenia. W razie wątpliwości pytania można kierować na adres mailowy dziedzictwo@mazovia.pl lub pod numer telefonu (22) 59 79 161.

Konkurs został objęty patronatem: Narodowego Instytutu Dziedzictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Architektów Polskich, Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU