Macie samochód elektryczny? Nie płacicie za…

REKLAMA

Wielokrotnie poruszamy na łamach PetroNews temat paliw alternatywnych czy ekologicznych pojazdów. Tym razem do materiału zainspirował nas czytelnik, który zapytał czy za parkowanie w Strefie Płatnego Parkowania w Płocku samochodem elektrycznym kierowca auta uiszcza opłatę?

Coraz większą uwagę przykładamy do ekologii. Zanieczyszczenie powietrza stało się faktem, nic więc dziwnego, że poszukiwane i wprowadzane są do użytku na coraz większą skalę pojazdy elektryczne lub napędzane wodorem. Temu służy również ustawa o elektromobilności, która została uchwalona w styczniu br. i przewiduje sporo ulg dla właścicieli aut elektrycznych.

PowiązaneTematy

Duże ulgi od rządu na zakup aut elektrycznych. Będzie nowa strefa płatnego parkowania?

Pytanie czytelnika o zwolnienie z opłat w płockiej Strefie Płatnego Parkowania jest więc jak najbardziej zasadne.

– Zasady parkowania pojazdów w Strefie Płatnego Parkowania precyzyjnie określa regulamin SPP dostępny na stronie internetowej w paragrafie 10 – informuje Konrad Kozłowski z zespołu współpracy z mediami Urzędu Miasta Płocka.

Jak tłumaczy, zgodnie z paragrafem 10 pkt 2. Regulaminu SPP, od opłat zwolnione są pojazdy wymienione w art. 13 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 460 ze zm.), w tym także pojazdy elektryczne, o których mowa w art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Zgodnie z tą definicją, pojazd elektryczny to pojazd samochodowy w rozumieniu art. 2 pkt 33 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania.

– Jeśli pojazd Państwa czytelnika spełnia warunki pojazdu elektrycznego w rozumieniu powyżej przytoczonego przepisu ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, tzn. jest to pojazd samochodowy wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania – to jest zwolniony od opłat w SPP – zapewnia Konrad Kozłowski.