REKLAMA

Kto przyjeżdża do Płocka, a kto z niego ucieka?

REKLAMA

Jakie są kierunki migracji na Mazowszu? Kim są osoby decydujące się na przeprowadzkę? Analitycy prześledzili zmiany miejsca zameldowania na pobyt stały m.in. w Płocku.

PowiązaneTematy

Najbardziej popularnym kierunkiem migracji mieszkańców tych miast były strefy podmiejskie, czyli gminy położone w sąsiednim powiecie. Ten proces był najbardziej widoczny właśnie w Płocku, gdzie 57,6% osób wymeldowujących się z miasta zamieszkało w gminach powiatu płockiego. Natomiast najmniejsze zainteresowanie wyprowadzką w okolice miasta zaobserwowano w przypadku Ciechanowa (37,4%).

Drugim najważniejszym kierunkiem mazowieckich migracji była Warszawa. Stolica była atrakcyjna zwłaszcza dla mieszkańców najbliżej położonych miast subregionalnych: Siedlec (22,9% migrantów) i Ciechanowa (20,7%).

Wyniki analiz wskazują, że najczęściej migrowały osoby młode (25-34 lata), pozostające w związku małżeńskim, przy czym we wszystkich badanych miastach większą mobilnością wykazywały się kobiety.

Płock nam się starzeje

Urząd Statystyczny w Warszawie

Niestety, według statystyk i badań, ludność w Płocku się starzeje. Jest też nas dużo mniej, niż w 2005 roku. W 2015 roku liczba ludności w Płocku wynosiła 121.731, natomiast w 2005 roku – 127.461.Jak wyglądał w 2005 roku profil przyjeżdżających do Płocka? Otóż 55,3% to kobiety, 23% osób jest w wieku 25-29 lat i 47,3% to osoby pozostające w wolnym stanie cywilnym. Rok 2015 zmienił te statystyki, choć niewiele. 56,7% emigrujących do Płocka to kobiety, 20,3% osób jest w wieku 25-29 lat, 46,4% to osoby będące w małżeństwie i/lub posiadające dzieci.

Urząd Statystyczny w Warszawie

W 2005 roku aż 17,1% osób, które wyjechały z Płocka to osoby w wieku 25-29 lat, 52,1% osób stanowiły kobiety, 52,2% było w związku małżeńskim. W 2015 roku 14,2% osób, które wyjechały to osoby w wieku 25-29 lat, 51% osób stanowiły kobiety, 45,4% wyjeżdżających to osoby w związku małżeńskim

W latach 2005-2015 odsetek osób starszych w Płocku wzrósł o 7,8%, w powiecie płockim o 2,1%. Ma to przełożenie na wskaźnik obciążenia demograficznego. Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym w przeliczeniu na 100 osób w wieku produkcyjnym wzrosła. Na starzenie społeczeństwa ma też wpływ wzrost wydatków na ochronę zdrowia i pomoc społeczną.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej komentowane 7 dni

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU