ADVERTISEMENT

Jest przetarg na remont starego mostu. Kiedy planowane zakończenie?

ADVERTISEMENT

Miejski Zarząd Dróg w Płocku ogłosił w piątek przetarg na remont Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego. Spółka planuje zakończenie prac na koniec września tego roku.

29 marca ogłoszono przetarg na przebudowę Mostu im. Legionów Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płocku. Miejski Zarząd Dróg będzie czekał na oferty do 15 kwietnia, planowane zakończenie inwestycji jest przewidziane na 30 września 2019 r.

Jakie prace chce zrealizować MZD w ramach inwestycji?

PowiązaneTematy

Inwestycja określona przez MZD jako przebudowa mostu, to między innymi roboty rozbiórkowe. Rozebrane zostaną: nawierzchnia jezdni, izolacja płyty pomostu, nawierzchnia i izolacja chodników, nawierzchnia na dojazdach do mostu. Zdemontowane zostaną natomiast bariery ochronne, wpusty, kratki wpustów, urządzenia dylatacyjne.

W ramach inwestycji mają zostać wymienione urządzenia dylatacyjne, wyposażenie mostu (bariery, wpusty, krawężniki) i bariery ochronne między jezdnią a chodnikiem.

W przetargu uwzględniono również wykonanie napraw oraz wzmocnień. Firma, która podejmie się realizacji inwestycji, będzie miała za zadanie przeprowadzić naprawy bariery ochronnej od strony toru kolejowego, łączników pomostu, łożysk i podpór. Dokument zawiera też zapis o wzmocnieniu konstrukcji stalowej pomostu.

Od nowa mają zostać wykonane: izolacja przeciwwodna, drenaż, nawierzchni jezdni i chodników na moście i dojściach, zabezpieczenie antykorozyjne, oznakowanie poziome.

Firma, która wygra przetarg, zajmie się również wykonaniem projektu tymczasowej organizacji ruchu.