REKLAMA

Ekologiczna impreza w Słubicach

REKLAMA

26 kwietnia 2015 r. odbędzie się  impreza ekologiczna z okazji Międzynarodowego Dnia Ziemi, zorganizowana przez samorząd powiatu płockiego. Będzie to XVI Powiatowy Dzień Ziemi, przebiegający pod hasłem „Z energią zmieńmy źródła”.

PowiązaneTematy

Międzynarodowy Dzień Ziemi to obchodzona co roku inicjatywa, której celem jest promowanie ekologicznych zachowań wśród ludzi. Nazywany jest też Świętem Ziemi, Światowym Dniem Ziemi lub Międzynarodowym Dniem Matki Ziemi. Niezależnie od używanych określeń, mowa tu  o tej samej inicjatywie, która każe zastanowić się nad wpływem człowieka na naszą planetę. Dzień ten wypada 22 kwietnia. Data Dnia Ziemi  nie jest przypadkowa – tego dnia na obu półkulach, północnej i południowej, dzień i noc trwają dokładnie tyle samo.

Finał obchodów XVI Powiatowego Dnia Ziemi odbędzie się 26 kwietnia, w Słubicach, w formie festynu plenerowego. Zbliżające się wydarzenie będzie poświęcone promocji odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej oraz ochronie klimatu, czyli działaniom służącym ochronie środowiska. W programie festynu organizatorzy chcą zwrócić  społeczeństwu uwagę na czynniki zagrażające klimatowi, a tym samym postarają się podnieść poziom świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie ochrony środowiska.

Odnawialne źródła energii to takie, które same się odnawiają, a więc nie ulegają wyczerpaniu. Dodatkowo, nie szkodzą one środowisku naturalnemu. Do odnawialnych źródeł energii zalicza się m.in. energię słoneczną, wiatrową, wodną, geotermalną, energię pozyskaną z biomasy oraz biopaliwa.Powiatowy Dzień Ziemi będzie promować również zdrowy styl życia, przejawiający się w korzystaniu ze źródeł energii odnawialnej oraz oszczędzaniu energii. W czasie trwania imprezy będzie można uzyskać porady eksperckie, a także nabyć wiedzę, poprzez aktywne formy edukacji. W festynie mogą wziąć udział przedstawiciele wszystkich gmin powiatu płockiego, m.in. poprzez przygotowania i wystawienie podczas imprezy własnych stoisk promocyjnych, prezentujących lokalne walory krajobrazowe, przyrodnicze i gospodarcze.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Marek Sawicki, Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik oraz Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski. PetroNews jest patronem medialnym imprezy.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA

  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU