Co oferuje mieszkańcom Płocka KUKIZ’15?

REKLAMA

Jak wyglądają plany płockiego KUKIZ’15 na wybory samorządowe? Ugrupowanie już przedstawiło swoich kandydatów oraz propozycje. Stowarzyszenie stawia na dialog i przemyślane działanie.

Przedstawiliśmy już naszym czytelnikom podsumowanie oferty wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, przyszedł czas na kolejne ugrupowanie – tym razem będzie to KUKIZ’15. Stowarzyszenie zaprezentowało już zarówno swoje propozycje, jak i kandydatów do rady miasta.

Nie jest zaskoczeniem, że KUKIZ’15 w Płocku przyjęło pragmatyczne i można powiedzieć przedsiębiorcze spojrzenie na miasto. Liderem drużyny jest przedsiębiorca Maciej Dąbrowski, w składzie znajdziemy również, dobrze znanych wśród płocczan, aktywistów Bogusława Osieckiego i Jana Wyrębkowskiego, którzy niejednokrotnie udzielali się podczas sesji rady miasta.

PowiązaneTematy

Na listach wyborczych stowarzyszenia nie mogło zabraknąć również jedynej obecnie radnej miejskiej należącej do ugrupowania, czyli Iwony Jóźwickiej. Ciekawostką może być fakt, że liderem listy KUKIZ’15 do sejmiku województwa jest znany płocki przedsiębiorca Włodzimierz Olewnik, ojciec zamordowanego Krzysztofa Olewnika.

Posiadanie takich postaci w drużynie zaowocowało nieszablonowym spojrzeniem na problemy miasta oraz sposoby ich rozwiązania.

Co jest nie tak?

Głównymi problemami Płocka zgodnie z diagnozą KUKIZ’15 są:

  • nieprzystosowanie do funkcjonowania z zakładem o znaczeniu strategicznym,
  • brak całościowej wizji zagospodarowania nabrzeży wiślanych,
  • brak spójnej wizji i perspektywicznego planu ukształtowania i funkcjonowania miasta,
  • degradacja znaczenia regionalnego Płocka oraz wyludnianie.

Przedsiębiorczość

Propozycje KUKIZ’15 w tym aspekcie oczywiście musiały pojawić się jako pierwsze, stowarzyszenie chce ułatwić młodym ludziom wchodzenie w działania przedsiębiorcze i utworzyć specjalny urząd pomagający przedsiębiorcom.

Ciekawym pomysłem jest utworzenie przyzakładowych szkół, które dostarczałyby wykwalifikowanych pracowników przedsiębiorcom borykającym się z brakiem rąk do pracy. Miasto miałoby również finansować stypendia dla młodzieży uczącej się do zawodu.

Rozwój

W temacie inwestycji mających wpłynąć pozytywnie na rozwijanie się miasta KUKIZ’15 proponuje pozwolić Płockiemu Parkowi Przemysłowo-Technologicznemu samodzielnie wybierać inwestorów. Pozytywnie na rozwój miasta miałoby również wpłynąć stworzenie dwupasmowych dróg wylotowych.

KUKIZ’15 przewiduje w Płocku powstanie centrum naukowo-oświatowego oraz uczynienie z ulicy Tumskiej na nowo wizytówki miasta przyciągającej młodzież. Stowarzyszenie odnotowało również potrzebę rewitalizacji Starego Miasta, inwestycja miałaby być zrealizowana we współpracy z właścicielami kamienic i doprowadzić do powstania 1000 nowych mieszkań dla młodych płocczan.

Kolejny punkt w planie KUKIZ’15 jest skierowany na turystykę oraz dbanie o dziedzictwo historyczne Płocka. Stowarzyszenie ma ambitny plan odbudowania Opactwa Benedyktyńskiego.

Znalazło się w tym punkcie również miejsce na działania społeczne, w ramach których KUKIZ’15 chce zacieśnić współpracę z organizacjami samorządowymi, pomóc osobom bezdomnym i wybudować dla nich miejską noclegownię. Stowarzyszenie planuje również rozwiązać problemy mieszkańców tzw. Pałacu Cudów na ulicy Otolińskiej 23.

Bezpieczeństwo

Oto propozycje KUKIZ’15 w dziedzinie bezpieczeństwa:

  • wyprowadzenie transportu materiałów niebezpiecznych z centrum miasta,
  • budowa trzeciego mostu we współpracy z gminą Stara Biała oraz samorządem województwa,
  • zbliżenie drogi S10 do granic Płocka,
  • projekt „Petra” Bezpieczny Uczeń  (na cześć słonicy Petry, legendy płockiego ZOO) – utworzenie w sklepach i lokalach usługowych punktów, w których zagrożone dziecko mogłoby uzyskać pomoc,
  • stworzenie punktów stacji monitorowania powietrza, każdy mieszkaniec mógłby zamontować mini stację refundowaną przez miasto, sieć stacji stworzyłaby miarodajny system kontroli powietrza.

Zdrowie

W programie KUKIZ’15 nie zabrakło spraw związanych ze zdrowiem mieszkańców miasta. Stowarzyszenie proponuje utworzenie kliniki onkologicznej we współpracy z PKN ORLEN. KUKIZ’15 planuje również przeprowadzić reorganizację szpitalnictwa w Płocku i zorganizować warsztaty profilaktyki zdrowia w szkołach i przedszkolach.

Stowarzyszenie chce już od małego nauczyć dzieci dbania o swoje zęby dzięki wprowadzeniu opieki dentystycznej w każdym przedszkolu oraz szkole. W planie wyborczym znalazła się też propozycja, by zorganizować zajęcia profilaktyczne mające na celu walkę z otyłością.

Członkowie KUKIZ’15 podkreślają w swoich wystąpieniach, że ważne jest, by mieć doprecyzowany plan, jak Płock powinien wyglądać, stworzyli wizję mającą do 2050 roku przekształcić nasze miasto w atrakcyjny ośrodek regionalny.

Plany KUKIZ’15 miałyby być realizowane zarówno w ramach kompetencji władz miasta, jak i poprzez dialog z innymi podmiotami, rządem RP, samorządami i partnerami prywatnymi. Władze miasta miałyby tworzyć ułatwienia dla przedsiębiorców i lobbować za konkretnymi potrzebnymi miastu inwestycjami.