REKLAMA

Będziemy lepiej przygotowani na katastrofę – są środki unijne

REKLAMA

18 lipca w płockiej delegaturze urzędu marszałkowskiego podpisano umowy, dotyczące przeznaczenia środków unijnych na poprawę bezpieczeństwa i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu w naszym mieście oraz powiecie. Umowy w tej sprawie podpisali marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, prezydent Płocka Andrzej Nowakowski oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu –  Agnieszka Gorczyca.

Rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniu, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa, ochrona mieszkańców Płocka przed ewentualnym czynnikiem zagrożenia oraz wsparcie osób, których dotknęło wykluczenie społeczno-zawodowe – to tylko niektóre z licznych działań, jakie mają zostać podjęte, dzięki wparciu finansowym z Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania tych dwóch projektów wyniesie około 1 mln złotych.

PowiązaneTematy

Płock poprawia bezpieczeństwo i świadomość mieszkańców

Dzięki dofinansowaniu Unii, istniejący na terenie Płocka system ostrzegający przed zjawiskami katastrofalnymi zostanie rozbudowany. Miasto zakupi nowe urządzenia sterowania i kontroli, urządzenie monitorujące stan zagrożenia oraz nowe punkty alarmowe. Zaplanowano już zakup i montaż 10 elektronicznych syren alarmowych, centrali alarmowej, stacji metrologicznej oraz dwóch detektorów skażeń wraz z dostępem do internetu. Te wszystkie działania mają pomóc zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców w sytuacjach zwiększonego zagrożeniem ryzyka.

W ramach projektu przeprowadzane będą również szkolenia dla mieszkańców Płocka, dotyczące zasad postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych. Pracownicy Urzędu Miasta Płocka wyjaśnią uczestnikom chociażby jakie są rodzaje alarmów i komunikatów ostrzegawczych oraz przedstawią rodzaje zagrożeń i prowadzone działania prewencyjne. Jest to niezwykle ważne, dlatego też miasto chce, aby informacje dotyczące bezpieczeństwa dotarły do jak największej liczby osób. W tym celu przygotowane zostaną materiały informacyjno-promocyjne, takie jak ulotki czy też plakaty.

Wykluczone społecznie rodziny otrzymają wsparcie w Sierpcu

Sierpc otrzymane środki przeznaczy na nieco inny, społeczny cel. W ramach przygotowanego projektu podjęte zostaną działania związane z profilaktyką społeczną, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych oraz tych biologicznych, jednak zmagających się z trudnościami w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

W budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie powstanie placówka wsparcia dziennego – Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa. Wsparciem zostanie objętych łącznie 60 osób (30 dziewcząt i 30 chłopców), w wieku od 8 do 18 lat. Każde z nich będzie miało zagwarantowaną opiekę wychowawczą, pomoc w nauce oraz rozwijaniu swoich umiejętności, a także pomoc w planowaniu czasu wolnego. Przedstawiciele placówki będą organizować wyjścia do teatru, kina czy też muzeum. Wszystko po to, aby dzieci miały zapewniony rozwój i możliwość poznawania otaczającego świata. Uczestnicy projektu, oprócz zapowiedzianych atrakcji, wezmą również udział w zajęciach z języka angielskiego oraz niemieckiego. Zakupione zostaną materiały dydaktyczne, w tym książki oraz gry edukacyjne.

W zależności od indywidualnych potrzeb, uczestnicy mogą również liczyć na spotkania z pracownikami socjalnymi, psychologiem oraz doradcą zawodowym. To wszystko ma im pomóc w zaplanowaniu swojej przyszłości i związaniu jej z konkretnym zawodem.

Środki unijne i ich wykorzystanie to wciąż ważny temat w naszym subregionie. Kolejne dofinansowanie daje możliwość poprawienia bezpieczeństwa oraz zwrócenia uwagi na problemy społeczne w naszej okolicy. Czy tak się stanie, przekonamy się po wdrożeniu obydwu projektów.