W czwartek uchwalają budżet

0

Uchwalenie budżetu dla naszego miasta na rok 2017 będzie najważniejszym punktem czwartkowej sesji Rady Miasta Płocka.

Podczas obrad zostanie odczytana m.in. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej, a także opinie i wnioski komisji stałych.

Prezydent miasta zapozna radnych ze swoim stanowiskiem w sprawie planów finansowych miasta. Radni podejmą natomiast decyzję, dotyczącą najważniejszych wydatków, a tym samym działań, przewidywanych przez ratusz na kolejny rok obecnej kadencji samorządu.

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody w wysokości 928 mln zł, a wydatki mają przekroczyć 988 mln zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 247 mln zł.

Podziel się.

Patronat i artykuły sponsorowane w PetroNews.pl


Warto Przeczytać


Ostatnie Informacje