W czwartek uchwalają budżet

REKLAMA

Uchwalenie budżetu dla naszego miasta na rok 2017 będzie najważniejszym punktem czwartkowej sesji Rady Miasta Płocka.

Podczas obrad zostanie odczytana m.in. opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej na temat projektu uchwały budżetowej, a także opinie i wnioski komisji stałych.

PowiązaneTematy

Prezydent miasta zapozna radnych ze swoim stanowiskiem w sprawie planów finansowych miasta. Radni podejmą natomiast decyzję, dotyczącą najważniejszych wydatków, a tym samym działań, przewidywanych przez ratusz na kolejny rok obecnej kadencji samorządu.

Przyszłoroczny budżet zakłada dochody w wysokości 928 mln zł, a wydatki mają przekroczyć 988 mln zł. Na inwestycje zaplanowano kwotę 247 mln zł.