Zgubiłeś coś? Najpierw zajrzyj do nowego miejsca w Płocku

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Z początkiem listopada w budynku Urzędu Miasta Płocka zacznie funkcjonować „Biuro Rzeczy Znalezionych Straży Miejskiej”. Będzie ono czynne w określonych godzinach przez trzy dni w tygodniu.

Do Biura Rzeczy Znalezionych przyjmowane będą rzeczy znalezione, porzucone “bez zamiaru wyzbycia się ich własności” na terenie Płocka, których szacunkowa wartość przekracza 100 zł, w tym również:

1. pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności oraz rzeczy o wartości historycznej, naukowej i artystycznej,

2. rzeczy, których cechy zewnętrzne lub umieszczone na nich znaki szczególne wskazują, że stanowią one sprzęt lub ekwipunek wojskowy, dokumenty wojskowe, w szczególności legitymacje, książeczki lub zaświadczenia wojskowe oraz karty powołania,

3. rzeczy znalezione w budynku publicznym, innym budynku lub pomieszczeniu otwartym dla publiczności oraz środku transportu publicznego nieodebrane w ciągu 3 dni od właściwego zarządcy przez osobę uprawnioną,

4. inne rzeczy.

Biuro Rzeczy Znalezionych funkcjonować będzie w budynku ratusza przy pl. Stary Rynek 1:
– poniedziałki – od godz. 12 do godz. 16
– środy, piątki – od godz. 10 do godz. 14.

Telefon kontaktowy: 735 209 168 – czynny tylko w godzinach pracy Biura.

Regulamin Biura Rzeczy Znalezionych i formularze dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej Straży Miejskiej.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji