REKLAMA

Zgorzelski do prezydenta: pana polityka zaprzecza idei rozwoju

REKLAMA

Poseł Piotr Zgorzelski napisał otwarty list skierowany do prezydenta Płocka, Andrzeja Nowakowskiego. Parlamentarzysta skrytykował w nim politykę terytorialną ratusza. – Zaprzecza ona całej idei zrównoważonego rozwoju od lat stosowanej na Mazowszu – pisze Zgorzelski.

Poniżej publikujemy list Piotra Zgorzelskiego, skierowany do prezydenta Płocka, Andrzeja Nowakowskiego. Poseł i przewodniczący sejmowej komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w ostrych słowach krytykuje głowę ratusza i jego urzędników:

Szanowny Panie Prezydencie,

Obserwując sposób postępowania Płocka w odniesieniu do jego roli jaką nakreśla mu nowa perspektywa programowania funduszy UE na lata 2014-2020 trudno oprzeć się wrażeniu, że płoccy decydenci samorządowi albo nie zrozumieli kompletnie nic z filozofii i ram Regionalnego Instrumentu Terytorialnego dla Mazowsza albo wyszli z założenia, że jeśli pojawia się możliwość to należy z niej skorzystać i stworzyć formułę w której zamiast liderować będą dzielić i rządzić według sobie tylko wiadomych przesłanek i limitować możliwości rozwojowe innych.

Rzecz idzie o projekty Regionalnego Instrumentu Terytorialnego dla Mazowsza, a mówiąc bardziej szczegółowo o projekty do RPO WM 2014-2020, a realizujących projekty strategiczne zidentyfikowane subregionalnie. Warunkiem wstępnym przystąpienia do RIT jest zaproponowanie kompleksowego rozwiązania zidentyfikowanego problemu przez lidera oraz partnerów w sposób umożliwiający jego oddziaływanie na całe bądź część terytorium RIT.

Publikowane w skrawkach projekty jakie ukształtował Płock – lider subregionalny nakierowane są tylko na załatwienie problemów lidera, a nie subregionu, a po trzecie wybiórczo konsultowane tylko z partnerami, którzy pasują do wizji „ płockiego Ritu”.

Nie wolno również zapominać, że RIT ma mieć charakter zintegrowany, a w „płockim projekcie RIT” „dziur” terytorialnych jak w dobrym szwajcarskim serze… jest Stara Biała i Radzanowo ale Bielska, który graniczy terytorialnie w tymi dwoma już nie ma, jest Słupno, ale Bodzanowa już nie ma, gdzie jest Drobin, Staroźreby itd.

Widać, aż nadto, że albo urzędnicy płockiego magistratu albo słabo uczyli się geografii administracyjnej albo wyszli z załażenia, że Drobin czy Sierpc trzeba autorytatywnie wypchnąć do strefy oddziaływania Ostrołęki lub Ciechanowa … przykre …. krótkowzroczne i raczej mało przystające do roli lidera subregionalnego.

[pullquote]- Widać, aż nadto, że albo urzędnicy płockiego magistratu albo słabo uczyli się geografii administracyjnej – Piotr Zgorzelski, poseł na sejm RP[/pullquote]Ze zdziwieniem przyjąłem informację o pominięciu ważnych dla rozwoju subregionu płockiego partnerów podczas tworzenia przez Urząd Miasta Płocka Planu Rozwoju RIT. Całkowite pominięcie zaś powiatu płockiego, który jest bezpośrednim sąsiadem miasta jest dla mnie co najmniej dziwne i niezrozumiałe. W taki sam sposób potraktowano powiaty sierpecki i gostyniński.

Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka zaproponowany przez prezydenta ma obejmować miasto oraz Łąck, Wyszogród, Nowy Duninów, Gąbin, Radzanowo, Słupno oraz Starą Białą. To według urzędników jedyne gminy, które mają z miastem wspólne cele związane z inwestycjami i rozwojem. Tylko do nich trafi część pieniędzy z 130 mln euro jakie zostaną podzielone między pięć wybranych ośrodków regionalnych na Mazowszu.

[pullquote]- Całkowite pominięcie zaś powiatu płockiego, który jest bezpośrednim sąsiadem miasta jest dla mnie co najmniej dziwne i niezrozumiałe. W taki sam sposób potraktowano powiaty sierpecki i gostyniński – Piotr Zgorzelski[/pullquote]

Zupełnie nie mogę zrozumieć w jaki sposób prezydent i jego urzędnicy chcą planować rozwój regionu i ustalać najważniejsze w przyszłości dotowane z funduszy europejskich inwestycje nie uwzględniając w swej wizji opinii chociażby Związku Gmin Regionu Płockiego. RIT to nie strategia wyłącznie dla Płocka.

Pomijam zupełnie aspekt uczciwości, ale taka polityka zaprzecza całej idei zrównoważonego rozwoju od lat stosowanej na Mazowszu. Miasto Płock jako lider miało scalać i spajać obszar, a nie go dzielić.
21 stycznia mija termin na przekazywanie uwag do Planu Działań RIT. Potem odbędą się konsultacje i negocjacje z Urzędem Marszałkowskim. Oby miasto nie straciło szansy na miliony euro przez zupełne pominięcie wielu ze swoich sąsiadów.

Warto przypomnieć, że Regionalny Instrument Terytorialny jest instrumentem stworzonym przez samorząd województwa mazowieckiego, którego celem jest wspieranie podejścia terytorialnego w zarządzaniu rozwojem województwa. Oparty jest o koncepcję Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych przedstawionej w Umowie Partnerstwa w ramach której miasta mogą ubiegać się o dofinansowanie.

Jest jeszcze czas na działanie, ale na działanie spójne i zintegrowane, gdyż inaczej pozamyka się drogi do wsparcia unijnego na 2014-2020 nie tylko innym samorządom, ale i samemu miastu, gdyż taki „płocki RIT” moim zdaniem ma małą szanse na uznanie go przez władze województwa za zintegrowany, rozwojowy i subregionalny.

Z poważaniem,
Piotr Zgorzelski

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
  • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU