Wsparcie dla rodzin. Płock i powiat z dofinansowaniem blisko 0,5 mln zł

REKLAMA

Rozstrzygnięty już został „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2015 rok”. W ramach tego programu, 14 mazowieckich gmin powiatu płockiego wraz z miastem Płock otrzyma łącznie 353,644 tys. zł dotacji na rozwój sieci asystentów. Dodatkowo, cały powiat płocki uzyska 72,456 tys. zł, natomiast miasto Płock 60 tys. zł dofinansowania na tworzenie stanowisk koordynatorów, wspierających rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Program ten ma na celu wsparcie rodzin, przeżywających trudności z wychowaniem dzieci, a także zmniejszenie liczby nieletnich umieszczanych w pieczy zastępczej. Asystent rodziny towarzyszy rodzicom we wprowadzeniu zmian w zachowaniu oraz otoczeniu, które pomogą w tworzeniu środowiska rodzinnego, które sprzyja bezpieczeństwu i prawidłowemu rozwojowi dzieci. Kolejnym założeniem programu jest również rozwój sieci koordynatorów, wspierających rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka.

PowiązaneTematy

Zobaczcie, jakie dotacje otrzymał Płock i poszczególne gminy powiatu płockiego na rozwój sieci asystentów.

 • Gmina Staroźreby – 19,125 tys. zł,
 • Gmina Bulkowo – 12 tys. zł,
 • Gmina Słubice – 18 tys. zł,
 • Gmina Mała Wieś – 21 tys. zł,
 • Gmina Nowy Duninów – 18 tys. zł,
 • Gmina Brudzeń Duży – 20,625 tys. zł,
 • Gmina Bielsk – 21 tys. zł,
 • Gmina Bodzanów – 21 tys. zł,
 • Gmina Gąbin – 14,975 tys. zł,
 • Gmina Radzanowo – 18 tys. zł,
 • Gmina Łąck – 14,577 tys. zł,
 • Gmina Stara Biała – 15,033 tys. zł,
 • Miasto Płock – 97,715 tys. zł,
 • Gmina Słupno – 42,594 tys. zł.

Na tegoroczną edycję programu łącznie przeznaczono 70 mln zł, w skali całego kraju.