Wojewoda Mazowiecki w Płocku. Wizytował budowę wałów i remont delegatury

REKLAMA

Wojewoda Mazowiecki wizytował remont tzw. kamery pruskiej, która przez laty była siedzibą władz guberni płockiej, powiatu i województwa, a do niedawna delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Całość prac pochłonie ponad 17 milionów złotych. Wojewoda odwiedził także Borowiczki, gdzie prowadzona jest rozbudowa wałów przeciwpowodziowych.

– Dzięki staraniom wojewody, Jacka Kozłowskiego, zaczęła się renowacja i przebudowa jednego z ważniejszych dla miasta budynków – powiedział prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski podczas wtorkowego spotkania z dziennikarzami. – Przebudowa tzw. kamery pruskiej oznacza, że przywrócimy świetność jednemu z najcenniejszych i najciekawszych architektonicznie zabytków Płocka – dodał.

PowiązaneTematy

Prowadzone prace polegają m.in. na wzmocnieniu fundamentów, wymianie instalacji, dachu, stopów, stolarki drzwi i okien. Wyremontowana zostanie także elewacja gmachu, a tereny wokół kamery pruskiej mają zostać zagospodarowane. Jak podaje ratusz, w tym roku zostanie zrealizowana tylko część prac, które pochłonął ponad 3 miliony złotych. W przyszłym roku Mazowiecki Urząd Wojewódzki planuje przeznaczyć na renowację kolejne 8 milionów. W sumie renowacja, które zostanie zakończona w 2015 roku, będzie kosztowała ponad 17 milionów złotych.

– Dziękuję za sprawne rozpoczęcie przebudowy budynku, który jest pięknym przykładem architektury neoklasycystycznej – mówił wojewoda mazowiecki, Jacek Kozłowski. – Pewnie można by remontować go mniejszym kosztem, ale chcemy zachować jak najwięcej jego oryginalnych, historycznych elementów.

Kozłowski zdradził też, że po zakończeniu prac przy Kolegialnej 15 powstanie m.in. wygodna sala obsługi klientów. – Remont pomoże dostosować budynek do potrzeb naszych klientów i poprawi komfort ich obsługi – zapewniał wojewoda. – Polepszy się też dostęp do urzędu dla niepełnosprawnych.

Gmach tzw. kamery pruskiej powstał w pierwszych latach XIX wieku. Jego projektantem był Dawid Gilly – twórca także pałacu Fryderyka Wilhelma II pod Poczdamem. W budynku tym, wkrótce po jego powstaniu, urzędował m.in. twórca hymnu narodowego Józef Wybicki (jako prefekt departamentu płockiego w czasach Napoleona Bonaparte). Przez krótki czas mieścił się tu także sztab wycofującego się po bitwie pod Mławą generała Władysława Andersa.

Wojewoda odwiedził także Borowiczki, gdzie trwa rozbudowa wałów przeciwpowodziowych. Koszt prac to około 15 milionów złotych. Zakres robót obejmuje rozbudowę zapory bocznej w Borowiczkach, wałów wstecznych Słupianki i lewego wału Rosicy. Równocześnie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej prowadzi prace pogłębiające Wisłę w okolicach Płocka. Zdaniem Kozłowskiego udrażnianie rzeki jest niezwykle istotne i ma kluczowy wpływ na bezpieczeństwo mieszkańców.

Przypomnijmy: W latach 2010 – 2012 pogłębiono Wisłę m.in. w rejonie Dobrzykowa, Świniar, Troszyna Nowego i Rakowa. Na ten cel przeznaczono ok. 18,7 mln zł z budżetu państwa.