Warto wiedzieć więcej – ZUS radzi

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Specjalnie dla Państwa prezentujemy cykl porad z zakresu ubezpieczeń społecznych, w ramach którego rzecznik płockiego oddziału ZUS, Barbara Smardzewska-Czmiel, przedstawia tematy ważne zarówno dla pracowników, jak i pracodawców. Swoje pytania i propozycje tematyczne możecie Państwo przesyłać na e-mail: czmielb@zus.pl.

Dzisiaj dalszy ciąg o emeryturach, czyli:

10 sposobów na wyższą emeryturę c.d.

4. Gdy wnioskodawca nie przedłoży dowodów osiąganych zarobków, ZUS może przyjąć płacę minimalną.
Stosowny zapis w ustawie emerytalnej, dopuszczający ww. zastąpienie zarobków zerowych płacą minimalną, wszedł w życie od 1 stycznia 2009 r. Zgodnie z tym przepisem, jeżeli nie można ustalić podstawy wymiaru składek w okresie zatrudnienia z powodu braku dokumentów potwierdzających wynagrodzenie, przyjmuje się kwotę obowiązującego w tym okresie minimalnego wynagrodzenia pracowników. Osoby, które straciły na wysokości emerytury w związku z nieprzedłożeniem w ZUS dokumentów potwierdzających osiągane wynagrodzenia, mogą wnioskować o jej przeliczenie. Za okresy pozostawania w stosunku pracy, ZUS przyjmie minimalną płacę obowiązującą w czasie zatrudnienia.

5. Praca na starej emeryturze może podwyższyć jej wysokość.
Po przyznaniu starej emerytury, pracujący emeryt może złożyć wniosek o jej podwyższenie. Wówczas ZUS doliczy dodatkowy staż pracy, co pozwoli na doliczenie okresów składkowych i nieskładkowych, zaś przedłożone nowe zarobki – na przeliczenie świadczenia z zastosowaniem aktualnej kwoty bazowej. Uwarunkowane to jest jednak wskaźnikiem wysokości podstawy wymiaru wyższym od poprzednio ustalonego. Wniosek o doliczenie okresów składkowych lub nieskładkowych, przebytych po przyznaniu emerytury, można zgłosić po zakończeniu każdego kwartału kalendarzowego, chyba, że ubezpieczenie/zatrudnienie ustało, wówczas wniosek o doliczenie okresów może być zgłoszony w każdym czasie po ustaniu zatrudnienia/ubezpieczenia.

6. Wnioskodawca może doliczyć składki do nowej emerytury.
Na podwyższenie swojego świadczenia mogą również liczyć osoby, którym ZUS ustalił prawo do nowej emerytury, wyliczonej z kapitału początkowego i składek zgromadzonych na indywidualnym koncie ubezpieczonego oraz podjął jej wypłatę. Aby to uczynić, po dniu, od którego podjęto wypłatę emerytury muszą podlegać ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym oraz zgłosić wniosek o doliczenie składek. Wniosek o doliczenie składek świadczenia mają prawo zgłosić po zakończeniu każdego roku kalendarzowego lub w każdym czasie po ustaniu zatrudnienia. Możliwość przeliczenia świadczenia mają nie tylko osoby uprawnione do emerytury obliczonej całkowicie na nowych zasadach, ale również uprawnieni do emerytury ustalonej w mieszanej wysokości.

Barbara Smardzewska-Czmiel
Rzecznik ZUS Oddział w Płocku

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji