REKLAMA

W Słupnie będą wybory uzupełniające

REKLAMA

W czwartek, 5 marca, zmarł radny Andrzej Banasiak. Z tego powodu w gminie Słupno muszą odbyć się wybory uzupełniające.

Tę smutną informację przekazał nam radny Piotr Rzewuski. Andrzej Banasiak miał 60 lat. W ostatnich wyborach samorządowych startował z komitetu Echo Mieszkańców – został ponownie wybrany radnym gminy Słupno. Był członkiem komisji rewizyjnej.

PowiązaneTematy

W swoich interpelacjach radny wnioskował m.in. o upublicznianie w Internecie protokołów z sesji rady gminy czy interpelacji radnych. Według naszych nieoficjalnych informacji, radny Banasiak od dłuższego czasu zmagał się z chorobą nowotworową.Przyczyny wygaśnięcia mandatu radnego zostały wymienione w art. 190 ust. 1 ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Radni muszą teraz podjąć uchwałę, stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego, przy czy ma ona charakter deklaratoryjny. Oznacza to, że momentem, w którym nastąpiło wygaśnięcie mandatu, jest data zdarzenia wywołującego ten skutek, czyli w tym wypadku data śmierci radnego.

Uchwałę stwierdzającą wygaśnięcie mandatu radnego dostarcza się niezwłocznie komisarzowi wyborczemu (art. 190 ust. 4 ordynacji) – to ona stanowi podstawę do uzupełnienia wakatu w radzie. W gminie Słupnie jest poniżej 20 tys. mieszkańców, dlatego wojewoda będzie musiał zarządzić przedterminowe wybory w ciągu najpóźniej trzech miesięcy od daty stwierdzenia przez radę wygaśnięcia mandatu.