W przyszłym roku przebudują Obrońców Płocka 1920

REKLAMA

W 2012 r. zostanie przebudowana ulica Obrońców Płocka 1920 r. Inwestycja Gminy – Miasta Płock będzie dofinansowana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 3.332.941,10 zł brutto.

Wkład własny Gminy-Miasta Płock to 2.332.941,10 zł brutto, natomiast kwota dofinansowania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji wyniesie 1.000.000 zł, co stanowi 30% całej inwestycji. Po zakwalifikowaniu wniosku do realizacji przez Wojewodę Mazowieckiego potrzebny jest już tylko podpis ministra.

PowiązaneTematy

Przebudowa ulicy będzie realizowana w ramach zadania „Przebudowa ulicy Obrońców Płocka 1920 r. drogi gminnej w Płocku wraz z budową kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia ulicznego”. Zostaną przebudowane dwa odcinki: pomiędzy ul. Fryderyka Chopina a ul. Adama Mickiewicza i między ul. A. Mickiewicza a Al. Jachowicza.

W ramach projektu zostaną wykonane następujące prace:

  • nowa nawierzchnia jezdni,
  • chodniki,
  • parking o powierzchni ponad 100 m2,
  • nowoczesne oznakowanie drogowe pionowe i poziome,
  • zjazdy publiczne i indywidualne,
  • kanalizacja deszczowa grawitacyjna
  • modernizacja oświetlenia drogowego wraz z montażem dodatkowych latarni.

Jest to jeden z ważniejszych projektów komunikacyjnych i infrastrukturalnych dla Miasta Płocka. Inwestycja ma na celu usprawnienie komunikacji w centrum miasta oraz zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom ruchu drogowego. Po raz pierwszy w Płocku zostaną zastosowane m. in. animowane znaki drogowe D-6 (przejście dla pieszych), solarne światła zamontowane w asfalcie przed przejściami dla pieszych.
Przebudowa ul. Obrońców Płocka będzie realizowana w partnerstwie z Wodociągami Płockimi, których wkład własny wyniesie 720.000 zł brutto oraz Fortum Płock Sp. z o.o., których wkład własny wyniesie 30.750 zł brutto. Dzięki współpracy firmy partnerskie wykonają swoje zadania wykorzystując tymczasową organizację ruchu, zmniejszą koszty związane z odtwarzaniem warstw drogowych. Wodociągi Płockie wymienią wodociąg na całej długości ulicy, Fortum przebuduje sieć ciepłowniczą w miejscach kolizji z infrastrukturą techniczną w ul. Obrońców Płocka. Prace związane z siecią kanalizacji deszczowej i przebudową oświetlenia zakończą się w wakacje. Do grudnia 2012 zostaną wykonane roboty drogowe.

– To, że wniosek Miejskiego Zarządu Dróg znalazł się wśród 26 projektów zatwierdzonych przez Wojewodę Mazowieckiego do realizacji jest dużym sukcesem Gminy-Miasta Płock i MZD, jako jednostki, która od podstaw opracowała projekt. Pozwoli to uzyskać 1.000.000 zł dofinansowania, co stanowi 30% całej inwestycji. Wcześniej Płock nie uzyskał dotacji z ministerstwa w ramach programu budowy tzw. „schetynówek”. Przez blisko 3 miesiące ciężko pracowaliśmy tworząc projekt i tym razem osiągnęliśmy sukces. W 2012 r. zrealizujemy inwestycję infrastrukturalno-drogową ważną dla wielu mieszkańców naszego miasta. Dziękuję Wydziałowi Ruchu Drogowego płockiej Policji, dyrektorom przedszkola nr 21 i nr 27, dyrektorowi Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 oraz władzom Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej, którzy aktywnie współpracowali z MZD przy tworzeniu wniosku przekazując swoje uwagi i opinie, co w istotny sposób wpłynęło na jego pozytywną ocenę – mówi Piotr Gryszpanowicz, dyrektor MZD.