W Płocku będzie więcej komputerów. O 260 więcej

REKLAMA

Do 29 maja można składać wniosek o dofinansowanie zakupu komputera z dostępem do Internetu w ramach projektu, współfinansowanego z Unii Europejskiej. Sprzęt może otrzymać 260 osób.

Chociaż ciężko w to uwierzyć, są jeszcze w Płocku rodziny, w których nie ma komputera, a dzieci nie serfują cały dzień po stronach www. Projekt „E-integracja mieszkańców Płocka zagrożonych wykluczeniem cyfrowym”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, wychodzi naprzeciw rodzinom, w których dostęp do globalnej sieci jest utrudniony. Dla 260 gospodarstw domowych będą zakupione komputery z dostępem do Internetu, uczestnicy projektu wezmą również udział w szkoleniach z zakresu obsługi komputera i technik teleinformatycznych.

PowiązaneTematy

Wnioski mogą składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Płocku (ul. Wolskiego 4) do 29 maja:

  • gospodarstwa domowe, spełniające kryterium dochodowe, które upoważnia do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej lub świadczeń rodzinnych,
  • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym.

Uwaga, aby móc wziąć udział w projekcie, nie można posiadać komputera z dostępem do Internetu w gospodarstwie domowym.