ADVERTISEMENT

Twierdza Modlin sprzedana. Stanie się centrum turystycznym?

ADVERTISEMENT

W poniedziałek sprzedano Twierdzę Modlin. Do licytacji przystąpiło dwóch oferentów. Zwycięzcą została firma deweloperska, którą poznamy za tydzień. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków, dawne koszary obronne będą mogły zostać zaadoptowane na cele użytkowe, mieszkalne, hotelowe, usługowe, kulturalne i turystyczne.

Twierdza Modlin trafiła pod młotek po raz dziewiąty. Poprzednie licytacje zakończyły się bez rozstrzygnięcia, ponieważ cena była zbyt wysoka. Aktualna cena wywoławcza za 58 hektarów gruntu oraz zabytkowe zabudowania wyniosła 35,7 mln złotych i w porównaniu do ostatniego kwietniowego przetargu była niższa aż o 21 mln złotych. Kandydatem na nabywcę została działająca na krajowym rynku firma deweloperska, która po uwzględnieniu bonifikaty zapłaci 17 mln 850 tys. złotych, ponieważ obiekt wpisany jest do rejestru zabytków. 93% zysków ze sprzedaży modlińskiej Twierdzy AMW tradycyjnie przekaże na Fundusz Modernizacji Sił Zbrojnych RP.

PowiązaneTematy

Zwycięzca przetargu nie ujawnił jeszcze planów związanych przyszłym zagospodarowaniem nieruchomości. Wykluczono jednak przystosowanie całości koszar wyłącznie na cele mieszkaniowe. Zgodnie z nowymi zaleceniami konserwatora zabytków, opracowanymi pod koniec ubiegłego roku, dawne koszary obronne będzie można zaadaptować na cele użytkowe, mieszkalne, hotelowe, usługowe, kulturalne i turystyczne. Dodatkowo, w specjalnych załącznikach graficznych oznaczone zostały już istniejące budynki i budowle wraz z opisem prac koniecznych do wykonania przez nowego właściciela. Na planach wskazano miejsca w których będzie można wprowadzić nowe budynki oraz te obiekty zabytkowe i historyczne, które będą mogły być nadbudowane. Możliwe będzie także odtworzenie mostów przez fosę.

Nowe zalecenia umożliwiają też wprowadzenie podziemnych parkingów i dojazdów, form małej architektury oraz niezbędnych nowych ciągów komunikacyjnych. Utrzymany został wymóg dotyczący tego, że teren cytadeli powinien pozostać ogólnodostępny, podobnie jak część wnętrz oraz części budynku koszar wraz z tarasami widokowymi na Wieży Tatarskiej i Wieży Białej.

Twierdza Modlin to nazwa dawnego kompleksu fortyfikacyjnego z zewnętrznym i wewnętrznym pierścieniem umocnień i zabudowań. To jeden z największych i najlepiej zachowanych przykładów architektury obronnej w Europie. Jej historia sięga czasów napoleońskich, a dalsza rozbudowa nastąpiła w okresie carskim.

Powojskowe nieruchomości w Modlinie Agencja Mienia Wojskowego zaczęła sukcesywnie przejmować od połowy 2001 roku. Sama Cytadela została przekazana do AMW 31 grudnia 2003 roku, ale wpis do księgi wieczystej o własności AMW jako reprezentanta Skarbu Państwa nastąpił w kwietniu 2006 roku. Po raz pierwszy modlińskie fortyfikacje wystawiono na przetarg 10 grudnia 2008 roku . Wówczas cena wywoławcza wynosiła 220 mln złotych.