Trzy poziomy informacji miejskiej w pierwszym etapie

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +
Rozpoczyna się wdrażanie programu SIM. I nie chodzi tu o popularną grę, naśladującą życie ludzkie (The Sims), a o system informacji miejskiej. Została już opracowana koncepcja budowy wszystkich poziomów informacji, które mają być zrealizowane w latach 2013-2019. Zadanie będzie realizowane przez Miejski Zarząd Dróg.

MZD podpisał właśnie umowę na I etap opracowania SIM w Płocku. Do 20 grudnia Przedsiębiorstwo Projektowo-Usługowe LINIA s.c. z Wrocławia przygotuje projekt wykonawczy. Koszt projektu to ponad 348 tysięcy zł brutto.

I etap obejmuje trzy poziomy informacji miejskiej:

 • poziom P1 – informację numerową,
 • poziom P2 – informację uliczną i o mostach,
 • poziom P4 – informację kierującą pieszych,

a także przygotowanie elektronicznej ewidencji oznakowania Systemu Informacji Miejskiej.

W ramach poziomu P1 firma wykona:

 • projekt konstrukcyjno-technologiczny tablic numerowych, uwzględniający wszystkie przewidziane moduły wielkościowe
 • projekt podłączenia do instalacji elektrycznej tablic podświetlanych
 • szczegółowy projekt lokalizacji tablic, uwzględniający każdorazowo dobór modułu wielkościowego tablicy w zależności od odległości obserwacji oraz ewentualne zasilanie w energię elektryczną,
 • szczegółowy projekt treści tablicy dla każdej lokalizacji, z uwzględnieniem odpowiedniej strefy miasta
 • przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne osiedla i strefę zabytkową
 • kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczególne osiedla i strefę zabytkową
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • każdorazowe uzgodnienie lokalizacji montażu tablic na obiektach zabytkowych
 • przeprowadzenie testu wielkości i kontrastu tablicy, tj. produkcja w przewidzianej technologii i z materiałów jednego prototypu tablicy numerowej oraz jej montaż w wybranej lokalizacji
 • wprowadzenie zaprojektowanego poziomu informacji do ewidencji oznakowania SIM.

Zakres projektu wykonawczego informacji ulicznej i o mostach (poziom P2) obejmuje:

 • projekt konstrukcyjno-technologiczny tablic ulicznych i o mostach, uwzględniający wszystkie przewidziane moduły wielkościowe oraz możliwe sposoby montażu
 • projekt konstrukcyjno-technologiczny nowych konstrukcji wsporczych (słupków) wraz z posadowieniem i odbudową nawierzchni
 • szczegółowy projekt lokalizacji tablic i słupków,
 • szczegółowy projekt treści awersów i rewersów tablic dla każdej lokalizacji, z uwzględnieniem odpowiedniej strefy miasta
 • przedmiary robót w rozbiciu na poszczególne osiedla i strefę zabytkową
 • kosztorysy inwestorskie w rozbiciu na poszczególne osiedla i strefę zabytkową
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • każdorazowe uzgodnienie lokalizacji montażu tablic elewacyjnych na budynkach, w tym obiektach zabytkowych
 • przeprowadzenie testu wielkości i kontrastu tablicy ulicznej i nowej konstrukcji wsporczej, tj. produkcja w przewidzianej technologii i z materiałów jednego prototypu zestawu tablic ulicznych z konstrukcją wsporczą oraz montaż elementu i posadowienie w wybranej lokalizacji
 • wprowadzenie zaprojektowanego poziomu informacji do ewidencji oznakowania SIM

Zakres projektu wykonawczego informacji kierującej pieszych (poziom P4) obejmuje:

 • projekt konstrukcyjno-technologiczny tablic kierunkujących oraz sposobu ich montażu do konstrukcji wsporczej
 • projekt konstrukcyjno-technologiczny konstrukcji wsporczych wraz z ich posadowieniem i odbudową nawierzchni
 • schemat lokalizacji, przedstawiający rozmieszczenie nośników na obszarze miasta oraz sposób kierowania ruchem
 • szczegółowy projekt lokalizacji kierunkowskazów opracowany na nieaktualizowanych podkładach geodezyjnych
 • szczegółowy projekt treści awersów i rewersów tablic dla każdej lokalizacji, uwzględniający tłumaczenie na język angielski, a także odpowiednią strefę miasta,
 • przedmiary robót,
 • kosztorysy inwestorskie
 • szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
 • każdorazowe uzgodnienie lokalizacji kierunkowskazu z właścicielem nieruchomości
 • uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i decyzji
 • dokonanie zgłoszenia budowy tego poziomu informacji
 • wprowadzenie zaprojektowanego poziomu informacji do ewidencji oznakowania SIM
 • zgłoszenie budowy elementów małej architektury w miejscach publicznych.

Elektroniczna ewidencja oznakowania SIM będzie powiązana z posiadaną przez MZD elektroniczną bazą danych o ewidencji dróg i obiektach mostowych oraz ze wszystkimi pozostałymi zasobami danych powiązanymi ze sobą, znajdującymi się w tej bazie. Ewidencja powiązana z numeryczną mapą sieci dróg ma służyć do gromadzenia, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych na temat zaprojektowanych wybudowanych elementów SIM na ulicach Płocka.

Wykonawca zapewni także nadzór autorski nad wykonaniem i montażem zaprojektowanych elementów, które zostaną zlecone przez MZD do realizacji. Nadzór autorski odbędzie się na etapie wykonania pierwszej partii elementów, na etapie montażu pierwszych partii elementów, przy odbiorze końcowym po zakończeniu całego zlecenia.

W sumie koncepcja Systemu Informacji Miejskiej przewiduje siedem poziomów informacji. Funkcjonować mają dwie strefy kolorystyczne – niebieska poza strefą zabytkową i brązowa w strefie zabytkowej. Docelowo na wszystkich poziomach informacji oznaczonych zostanie łącznie około 1200 obiektów w całym mieście.

Podziel się:

Zostaw Komentarz

Ostatnie Informacje

Więcej Nowych Informacji