REKLAMA

Szukają do pracy w policji. Zobaczcie do kiedy jest nabór

REKLAMA

Komendant Główny Policji w Płocku ogłosił terminy i limity naboru do służby w Policji w 2017 roku. Pierwszy nabór już w sierpniu.

W tym roku policja zwiększa limity przyjęć nowych policjantów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Radomiu. Komendant Główny Policji ogłosił, że liczba ta wzrośnie z 222 do 300 osób.

Pierwszy nabór odbędzie się 22 sierpnia br. (70 osób), kolejny nabór 2 listopada (47 osób), a ostatni 28 grudnia (86 osób). Przyjęcia organizowane są do następujących jednostek:

 • Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Płocku
 • Samodzielny Pododdział Prewencji Policji w Radomiu
 • Komendach Miejskich Policji w: Ostrołęce, Płocku, Radomiu, Siedlcach
 • Komendach Powiatowych Policji w: Białobrzegach, Ciechanowie, Garwolinie, Gostyninie, Grójcu, Kozienicach, Lipsku, Łosicach, Makowie Mazowieckim, Mławie, Ostrowi Mazowieckiej, Płońsku, Przasnyszu, Przysusze, Pułtusku, Sierpcu, Sochaczewie, Sokołowie Podlaskim, Szydłowcu, Węgrowie, Wyszkowie, Zwoleniu, Żurominie, Żyrardowie.

Aby móc ubiegać się o pracę w policji, trzeba spełnić kilka warunków. Jak określają zasady naboru, służbę w policji może pełnić:

 • obywatel polski o nieposzlakowanej opinii
 • nieskazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
 • korzystający z pełni praw publicznych
 • posiadający co najmniej średnie wykształcenie
 • posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować
 • dający rękojmię zachowania tajemnicy, stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

Dodatkowo, osoby podlegające kwalifikacji wojskowej powinny posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej, tj. odbytą zasadniczą służbę wojskową lub zostać przeniesione do rezerwy.

Jeśli jesteście zainteresowani przyjęciem do służby w Policji, musicie złożyć dokumenty OSOBIŚCIE w Komendzie Miejskiej Policji w Płocku lub w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu (ul. 11-ego Listopada 37/59, parter) od wtorku do czwartku w godz. 9-13 (tel. 48 345-31-20, 48 345-20-15, 48 345-22-53, 48 345-20-63, 48 345-31-19, 48 345-29-53, 48 345-20-64).

Wymagane dokumenty: • podanie o przyjęcie do służby w Policji
 • wypełniony kwestionariusz osobowy (część A i B)
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, jeżeli wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby – oryginały dokumentów do wglądu na każdorazowe żądanie pracownika doboru
 • kserokopie innych dokumentów, jeżeli ich obowiązek wynika z odrębnych przepisów
 • pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.

Kandydat zobowiązany jest okazać na każdorazowe żądanie pracownika doboru:

 • dowód osobisty,
 • książeczkę wojskową, jeżeli kandydat jest objęty ewidencją wojskową.

Wypełnioną ankietę bezpieczeństwa kandydat składa w Komendzie Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu w terminie wyznaczonym w toku postępowania kwalifikacyjnego. Formularz kwestionariusza osobowego i ankiety bezpieczeństwa osobowego można pobrać w każdej komendzie wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, komendzie powiatowej/miejskiej Policji lub ze strony internetowej www.policja.pl.

Pierwszeństwo pod kątem wykształcenia mają osoby o wykształceniu:

 • wykształcenie wyższe magisterskie, o kierunku: prawo, ekonomia, administracja, bezpieczeństwo narodowe lub bezpieczeństwo wewnętrzne,
 • wykształcenie średnie – ukończenie liceum ogólnokształcącego lub technikum w klasie, w której nauczane były przedmioty dotyczące funkcjonowania Policji, dla których zostały opracowane w szkole programy nauczania włączone do szkolnego zestawu programów nauczania.

Pierwszeństwo do służby w policji mają osoby, posiadające umiejętności:

 • tytuł ratownika lub ratownika medycznego,
 • uprawnienia  instruktora  sportów  walki,  strzelectwa  sportowego,  ratownictwa  wodnego,  nurkowania  oraz  sportów  motorowodnych,
 • uprawnienia  ratownika  wodnego,  uprawnienia  w dziedzinie  nurkowania  wydane  przez  licencjonowaną  organizację  nurkową  działającą  na  terenie  Polski  oraz  uprawnienia  do prowadzenia  łodzi  motorowej,
 • prawo jazy kat. „A” lub „C”.

Więcej szczegółów znajdziecie na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (www.policja.pl). Złożone dokumenty nie będą odsyłane.

Zostań Patronem PetroNews.pl - Wspieraj swoje lokalne media KLIKNIJ!

REKLAMA

PowiązaneArtykuły

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Zgadzam się na warunki i ustalenia PolitykI Prywatności.

Reklama

Najchętniej dzisiaj czytane

Reklama


REKLAMA
 • Przejdź do REKLAMA W PŁOCKU